alter-nativa

Diskusní téma: František Neužil - Fenomén "Koba"

Re: Čtvrtá - a doufám, že už poslední - část příspěvku, jejž jsem započal psát ve středu 10. 9. 2014

Koba 15.09.2014
Pane doktore,

pro upřesnění, Keplerovy zákony řeší problém dvou těles, takže samy o sobě by nějaké vodítko pro výpočet polohy Neptunu poskytnout nemohly. (Pochopitelně je možné, že by Keplera napadlo, že nepravidelnost pohybu planety Uran může způsobovat nějaké další tělěso.)

Ale reaguji hlavně proto, že jsem nepochopil důvod, proč by mělo platit, že "... praxe může plnit funkci zdroje i kritéria pravdivosti našich poznatků jen tehdy, chápeme-li ji vývojově.". Podle mého selského rozumu mám-li hypotézu a ta se mi potvrdí v praxi (třeba i ve formě průmyslové aplikace, jak píše Engels), nemělo by záležet na tom, jakým způsobem přišla na svět nebo má-li své předchůdce.

No ale nebudeme to protahovat, takže už nemusíte odpovídat.