alter-nativa

Diskusní téma: Josef Heller: Co je to stalinismus?

Cíl článku

milan 29.10.2014
Pustil jsem se do četby příspěvku, jehož název mi sliboval, že esej skončí strohou "slovníkovou" definicí stalinismu.
S argumenty v těle eseje v podstatě souhlasím, ten taxativní výčet uprostřed považuji dokonce za vydařený. Ale mám problém s vlastním závěrem - myslím tím text napsaný tučným písmem. Ten se podle mne autorovi moc nepovedl.

1) Příliš jsem nepochopil, proč obsahuje některé věci dvakrát. Třeba "stalinismus je systém diktatury privilegovaných vrstev řídícího aparátu" a o kousek dál "... je v podstatě diktaturou řídicího aparátu". Vím, že to není ÚPLNĚ totéž, ale pak by bylo správné, aby ty dvě části byly hned vedle sebe. A hlavně by ten rozdíl měl mít oporu někde v textu eseje.

2) Podobně zdvojen je i text "odlišuje se od základního modelu socialismu zpracovaného v díle klasiků"...

3) Pak jeden nesouhlas:
"Tento systém je založen na systematickém porušování práv a svobod" - to je podle mne jen důsledek, není na tom založen... a mám problém se slovem "systematický", což souvisí s předchozí. Jinak: práva a svobody neporušoval, když to nebylo v rozporu s potřebami řídicího aparátu.

4) A jedna otázka, vlastně dvojjediná:
Marxismus-leninismus vznikl jako pojem až po Leninově smrti a za jasného Stalinova přispění. Je proto rozumné se v definici stalinismu odvolávat na marxismus-leninismus, který byl patrně ideologií řídicího aparátu? A ještě dál: protože opravdu nejde jen o osobu Stalina, ale o problém systému, co vlastně rozhodlo o tom, že se úloha řídicího aparátu mohla tak rozvinout? A kdy k tomu došlo? Ale to už není výhrada k samotnému závěru, spíš téma na pokračování.

Zdraví
m.
Re: Cíl článku

Josef Heller 04.11.2014
Omlouvám se za asi opožděnou reakci, ale mám teď určitou mimořádnou pracovní i rodinnou zátěž. Vcelku Vám Milane mohu dát za pravdu, že se mi ta definice moc nepovedla. Já na krátké definice moc nevěřím,je spíše dle mého názoru vysvětlit základní kvalitativní rysy jevu, což chce toho povídání víc. Jinak tohle jsem psal už dávno do stalinské Naší pravdy vydávané v Ostravě a šlo mi spíše o to čelit stalinskému zjednodušování mé koncepce minulého systému, kterou jsem se snažo vysvštlovat, kde se dalo a s velkými problémy. Později se nám podařilo s Neužilem vydat celou knihu, která je asi nejpodrobnějším výkladem našeho uceleného přístupu k minulosti,přítomnosti i budoucnosti, kteroiu vidíme v samosprávném socialismu a později komunismu. Protosocialismus vidíme jako vedlejší a konec konců slepou, ale nikoli nepřínmosnou variantu dějinného vývoje. V kratší formě analyzujeme protosocialismus i aparát v článku na této rubrice - sjeďte trochu níže a najdete ho a v něm odpovědi na tu otázku aparátu. Určitou kocentrovanou charakteristikui toho aparátu zase najdete na diskuním foru napravo jako odpověď na dotaz Bohouše Molnára. Jinak naše životní dílo se jmenuje Kdopak by se Marxe bál?,Futura a.s. 2011, bohužel to nechtělo žádné nakladatelství s distribuční sítí, takže to hnije vg prodejně zmíněné a.s.Futura v budově ÚV KSČM,Politických vězňů 9,Prahs 1,2.patro a pokud byste to chtěl zdarma elektronicky, musíte mi napsat na můj soukromý mail heller47@seznam.cz.
Ještě poznámku - s tím marxismem leninismem je mi to obzvlště trapné, nevím, jak mi mohlo tohle uklouznout.. Tento pojem totiž zásadně od listopadu nepooužívám, neboť si ho zmonopolizovali stalinisti. My mluvíme pouze o marxismu \(rozdíl mezi M a E a Leninem v metidologii nepovažujeme za podstatný,ale to, co je stalinistx nazýváno marxismem keninismem je čirý stalinismus výrauně opuštějící pilíře teorir klasiků. Možná jsem tehdy chtěl být srozumitelnější těm stalinistům z Ostravska a dát jim najevo, že ani já se nezříkám Lenina, jak to bylo v módě i u některých "neomarxistů" apod.
Ještě jedna dílčí reakce na Vás - porušování, resp. neuznávání lidských práv bylo dle mne opravdu nedílnou kvalitou stalinismu. Vyložit to podrobněji dnes už nemám sílu,snad jenom ještě věc zkomplikuji - při detailnějším rozboru bych musel rozlišit pojmy stalinismus v užším a širším smyslu. V tom širším, jako jisté společenskoekonomické formace, by teermín stalinismus nebyl vhodný - tam opoužívám spíše pojem protosocialismus, v užším smyslu je stalinismus typ ideologie a forma praktické politiky. která netrvá celý protosocialismus a je opravdu spíše spojena s dobou života Josifa Džugašviliho. Tam. kde mi jde o to, aby pod mými pojmy charakterizujícími minulý systém mohl neinformovaný až nepřátelský čtenář vůbec něco představit, tak ty jemnější detaily nerozlišuji. jsem si vědom, že ořesnějí pojem protosocialismus, případně diktatura řídícího aparátu protosocialismu prostě nikomu takovému nic neříká. Ale v té naší knize je to všechno podrobnější a provázanější a hlavně - opřené o ekonomiku.
Už dne padám únavou, tak mi promiňte, ale klidně pište dál, já si čas udělám.

Re: Cíl článku- Chyba se vloudila!!!!!

Josef Heller 04.11.2014
Kolego Milane, velká omluva za neúmyslnou dezinformaci.Ten článek o Protosocialismu je zařazen v prostředni rubrice Odborné články a publikace. Už z toho blbnu.

Ano, pane Hellere

Bývalý člen KSČM 27.10.2014
Takhle je to nějak se stalinismem. Teď si položme otázku jak se s ním vyrovnává KSČM. Ta je z mého pohledu bizarní syntézou stalinských metod stranického řízení (bez poprav, zatím) a měňavkovitého reformismu, který se od taktiky socdem partají v ničem neliší. Tohle není dialektické spojení ku prospěchu věci, ale cesta do záhuby.

Re: Ano, pane Hellere

Josef Heller 28.10.2014
V zásadě souhlas, snad s jedním upřesněním - a to je to stalinské řízení uvnitř KSČM. Ve vztahu ÚV - KV-OV to tak není, strana je vlastně celkem tolika stran, kolik je okresů - ty jsou rozhodující - jim nelze poroučet a stejně tak nemohou předsedové poroučet členstvu. Takže zbývají nanejvýše pracovníci ÚV, a vzhledem ke kádrové nouzi a nízkým platům ani to, alespoň za mne, nebylo tak jednoduché ( to se změnilo). Stalinismus se v KSČM projevoval jenom jako hrozbou tlaku a případného rozštěpení (toho se vedení bálo jako čert kříže) podložená blokace snah změnit ideologickou linii nestalnským, ale taky nikoli sociáldemokratickým směrem - výsledkem byla léta odkládání řešení problémů, lavírování a manovrování v ideologických otázkách, až se ta pohodlnost a vnímavost k lákadlům systému (ne jednoduše k nějakým placenýn prebendám, to ne - ale každý má své zájmy, že ano) zažrala a strana promeškala příležitosti,kdy mohla zaujmout neprvilegované vrstvx citlivé na jakýkoli závan stalinismu. Proti drtivé většině členů nelze nic mít, i ti stalinismem poněkud ovlivnění a v nových věcech konzervativní senioři jsou mnohdy obdivuhodní a mám jerád, ale ti taky nic nemohli - staří se nechtěli hádat a mladší v produktivním věku neměl čas na kontrolu partokracie. Já už jsem dnes velmi skeptický, že se něco změní, chybí k tomu sociální prostředí kolem strany, ale nechci jako krysa prchat z lodi a přece jen ještě trochu věřím v možnost využít tento mechanismus pro skutečné zájmy neprvlegovaných a obrátit ji k propagaci samosprávného vlastnictví. Škoda toho potencálu - ale držet hubu nehodlám.

neostalinismus

N-noname 25.10.2014
Velice by mne zajímalo jak tedy definovat neostalinismu, když je zde známý pojem neokolonialismus, který velice výborně funguje?

Re: neostalinismus

Josef Heller 26.10.2014
Upřímně řečeno- v mém metodologickém systému tohle rozlišování nemá valný význam - u kolonialismu tady byl jasný kvalitativní rozdíl -politicko-mocenský,státoprávní kolonialismus a v po ustavení formálně nezávislých států nepřímé, hlavně ekonomické ovládání. Ale já ten rozdíl moc nevidím u současných stalinistů - naopak,oni se vlastně vracejí hluboko zpátky před tu podobu, kterou měla ideologie a politika vládnoucí třídy řídícího aparátu např. v 60 či 70 letech.Možná by tohle mohla být ta rozlišující kvalita, ale zase by se přece musel ten neostaolinismus odlišovat od starostalinismu. Nevím, tohle není pro mne podstatné. Jak se snažím vysvětlovat rozumnějším stalinistům v KSČM, pojem "stalinista", "stalinská ideologie" používám proto, že je přes všechno zkreslování buržoasní ideologií nejblíže tomu, co chci tím pojmem postihnout a čemu mohou rozumět lidé bez jakéhokoliv vybavení marxismem. Vlastně bych kvůli vědecké přesnosti měl používat vždy pojmu "ideologie a politika vládnoucí třídy řídícího aparátu v protosocialismu" - ale to je v normálním textu neúnosné. Že to nemá přímo co dělat se Stalinem jsem snad dostatečně vysvětlil v článku.
Mimochodem - stejnou otázku mi nedávno dost popuzeně položil můj spolustraník Keka, nejste to Vy?

Josef Heller: Co je to stalinismus?

25.10.2014 18:42

Pojem „stalinismus“ není v odborné literatuře mající charakter kritického marxismu i           progresivní levicové orientace chápán jako nějaké synonymum hodnocení života a díla J.V.Stalina jako jednotlivé osobnosti.  I když se toto hodnocení s charakteristikou pojmu stalinismus nutně prolíná, jde o něco zásadně jiného. Pomocí pojmu „stalinismus“ byl na různých etapách vývoje společnosti, v různých stranách a zemích postihován systém deformací socialismu a marxismu, který se poprvé v historii vytvořil v sovětském Rusku a později se přenesl i do dalších zemí. Tento systém po smrti Stalina a odsouzení tzv.politiky kultu osobnosti na XX.sjezdu KSSS sice zmírnil své projevy, zejména kvantitativně, v podstatě však trval dál, do porážky první formy socialismu v SSSR a dalších evropských zemích. Významně ovlivnil rovněž vývoj v mimoevropských zemích hlásících se k socialismu.

Při rozboru dějinných procesů spojených s první formou socialismu je třeba oddělit dlouhodobé zásadní diskuse na téma:“Byl stalinismus jedinou možnou  podobou první historické formy socialismu? Mohla se tato forma udržet bez stalinismu?“ od diskuse na téma : „Byl stalinismus deformací socialismu a je třeba se od něj distancovat?“.

V tomto smyslu mohou probíhat diskuse hodnotící integrující úlohu Stalina v sovětské společnosti, spořící se o nutnost právě stalinské formy kolektivizace zemědělství a industrializace SSSR, se všemi jejími drastickými momenty a obrovskými ztrátami na životech, jako jediné v dané realitě možné formy industrializace a přípravy SSSR na napadení kapitalistickými státy, o správnosti Stalinovy politiky v předvečer druhé světové války a na jejím počátku, před napadením SSSR, o nezbytnosti stalinských forem řízení při vedení druhé světové války, eventuálně iv počátků studené války. V těchto diskusích, zejména odborných, se projevuje nelehký proces hodnocení dějin, ve kterých se často progresivní procesy prosazují    velmi nehumánními metodami. V podtextu těchto diskusí je snaha o co nejobjektivnější zhodnocení úlohy J.V.Stalina, ovšem bez nekritického obdivu a snahy popírat historická fakta a lakovat systém spjatý s jeho jménem na růžovo.

Současně však proběhly a probíhají diskuse, které vyjadřují politický a ideově mravní  postoj jednotlivých společenských sil vůči stalinismu. Tyto diskuse jednoznačně  ukazují, že stalinismus (ve smyslu politiky, ideologie i řízení země) se naprosto odlišoval od Marxova,Engelsova, ale i Leninova pojetí socialismu, úlohy a uspořádání komunistické strany i státu ve společnosti, tříd, vztahů mezi národy uvnitř socialistické země i mezinárodního komunistického hnutí. Tyto diskuse poukazují na škody, které stalinismus přinesl věci budování socialismu v dlouhodobé perspektivě  a na podíl, který mělo jeho přetrvávání  při zániku první historické formy socialismu.

Obou rovin této diskuse se pochopitelně účastní jak marxisticky orientovaní autoři a politické subjekty, tak další subjekty a osobnosti levicového zaměření, kterým jde o čestné a objektivní vyrovnání se stalinismem, tak autoří a subjekty, které stojí na pozicích urputné obhajoby Stalina i stalinismu. Diskusí se samozřejmě účastní i autoři a subjekty stojící na pozicích buržoasní ideologie, včetně militantního antikomunismu. Z této plurality názorů a postojů přirozeně vzniká určitý chaos pokud jde o informovanost širokých lidových vrstev, které nemají vyhraněné mínění o této otázce a přebírají často i buržoasní a antikomunistické stereotypy, které pojem stalinismus spojují s vyhraněně antihumánními charakteristikami blízkými fašismu a snaží se ve vědomí neinformovaných lidí vytvořit určitou  spojnici mezi pojmem stalinismus a socialismem jako takovým. Z tohoto hlediska je stanovisko, které se třeba pouze z formálních důvodů brání pojmu stalinismus, velmi nebezpečné, protože vlastně potvrzuje širokým vrstvám demokraticky a sociálně cítících občanů, že subjekt, který takovéto stanovisko prosazuje, souhlasí se stalinismem jakožto systémem a je připraven ho znovu prosazovat. Pojem stalinismus se totiž stal, zejména v západní veřejnosti, ale i ve většině bývalých socialistických zemí, všeobecně přijímaným pojmem pro charakteristiku deformací první formy socialismu.

Vraťme se znovu k otázce deformací  stalinismu. Historicky nesporná fakta, které už nadobro zůstanou spojeny s osobností J.V.Stalina, jsou následující:

 1. Provedení industrializace Ruska na úkor rolnictva, zejména jeho kapitalistických složek, ale i složek maloburžoasie chudého rolnictva, a to drastickými formami, za cenu velkých obětí na životech a porušování lidských  a občanských práv.
 2. Deformování třídního boje do podoby likvidace příslušníků nepohodlných tříd, ale i řady příslušníků tříd progresivních, včetně dělníků a pokrokové inteligence, včetně mnoha komunistů a občanů hluboce oddaných věci socialismu, formou vykonstruovaných procesů i mimosoudního násilí, permanentních čistek, budování masových táborů nucené práce, v jejichž důsledku mnoho občanů zahynulo  a další byli uvrženi do nelidské existence, při hromadném porušování lidských práv.
 3. Naprosté vyřazení mechanismů socialistické a vnitrostranické  demokracie a kontroly a jejich nahrazení voluntaristickým a subjektivistickým rozhodováním vybraných mocenských elit, včetně nadřazení státně bezpečnostních orgánů nad stranu a orgány socialistického státu,vytvoření kultu osobnosti, který neměl nic společného se socialismem a  hrubě deformoval socialistické zřízení.
 4. Vytvoření systému nerovnosti ve společnosti, kde v protikladu k nelehké životní situaci  příslušníků neprivilegovaných vrstev existovala obrovská privilegia funkcionářů a nomenklaturních kádrů
 5. Určující role profesionálního řídícího aparátu na podnicích, ignorování socialistické demokracie a zaměstnaneckého vlastnictví
 6. Vytvoření atmosféry všeobecného podezřívání a pronásledování, která se obracela vůči  nevinným lidem, včetně oddaných stoupenců budování socialismu.
 7. Prohlašování teorie o stálém zostřování třídního boje v socialismu, která byla hrubou deformací marxismu
 8. Nekompetentní zásahy do řady oblastí vědeckého a uměleckého života na základě dogmatické ideologie
 9. Porušování principů internacionalismu v národnostní politice uvnitř SSSR, genocida některých národů a národností, upírání základních práv příslušníkům těchto národů.
 10. Deformování komunistického hnutí vytvářením jeho závislosti na vedení SSSR a KSSS, přímá fyzická likvidace nepohodlných příslušníků komunistických stran jiných zemí, likvidování nepohodlných komunistických stran,
 11. Snaha podřídit vývoj v jiných zemích těm podobám, které měl v SSSR, nerespektování principu  specifiky vývoje v jednotlivých zemích, zneužívání velmocenského postavení a autority SSSR k hrubému vměšování do záležitostí jiných socialistických států, vnucování systému procesů, čistek a gulagů těmto zemím za přímé aktivní účasti státních složek SSSR.
 12. Politika, která překračovala rámec nutné historické obrany SSSR, který vyžadoval v určité chvíli i uzavření paktu o neútočení s Hitlerem. Ve Stalinově pojetí se však tato politika nadto vyznačovala  mocenským expansionismem a masovými postihy jejích odpůrců v nově získaných zemích. Ovlivňování komunistického odbojového hnutí v zemích obsazených Hitlerem ve jménu této netřídní a deformované velmocenské politiky.
 13.  Masakrování příslušníků polské mocenské i intelektuální elity za druhé světové války (Katyň)
 14. Vydávání německých a rakouských antifašistů nacistickému Německu po uzavření paktu o neútočení
 15. Nehumánní přístup k sovětským vojákům, kteří se často ne  vlastní vinou dostali do zajetí  a po osvobození z tohoto zajetí byli posláni do gulagů

Je samozřejmé, že historické bádání o těchto faktech neprobíhalo a neprobíhá ve vzduchoprázdnu, ale je silně ovlivněno ideologií a zájmy zúčastněných složek, zejména oficiální buržoasní ideologií a zájmy současné vládnoucí třídy, ale i neméně úporným vlivem pozůstatků privilegovaného řídícího aparátu první historické formy socialismu. Z tohoto souboje společenských tlaků vycházejí práce, které jsou zkreslené na tu či onu stranu. Takovouto věčnou diskusní otázku je např. výše oběti stalinské politiky. Výkyvy v odpovědi na tuto otázku jsou pochopitelně značné, u některé literatury není možné spoléhat na archivní dokumenty, na které se odvolávají a na jejich správnou interpretaci. Stejně tak přirozeně není možné brát jako seriózní např.práce L.Martense, které se snaží počet obětí minimalizovat a neberou v úvahu poslední zpřístupněné archivní dokumenty. Řadový badatel si nemůže ověřit různé spiklenecké teorie vznikající v Rusku, podle kterých i nově objevené nově ruskou vládou zpřístupněné dokumenty o vině stalinsko-berijovské administrativy v Katyni jsou falzifikátem vzdulým z Gorbačova. Stejně tak si nemůže ověřit údaje o počtu obětí stalinismu, které podává ta či ona strana.

Bez ohledu na tyto různé výkyvy počtu obětí směrem dolů i nahoru, kterých jsme byli v literatuře svědkem, je  počet těchto obětí  dostatečně vysoký a vydává tragické svědectví o stalinismu a jeho úloze ve vývoji první historické formy socialismu.

Z těchto základních prvků fungování systému první formy socialismu pod vedením J.V.Stalina se většina přesunula do existování systému i po smrti Stalina a odsouzení jeho kultu.

Systém i nadále zůstal diktaturou hierarchicky strukturovaného privilegovaného řídícího aparátu,který nebyl nijak ovlivňován formami demokratické aktivity pracujících. Neprivilegované útvary  dělnické třídy, družstevního rolnictva a dalších skupin neměly žádnou  reálnou možnost ovlivňovat řízení společnosti, zejména na jejích vrcholových rovinách, nemluvě už o konstrukci ideologie, cítily se odcizené od systému a podle toho se chovaly i ve své ekonomické aktivitě.

Strana zůstala nedemokratickým mechanismem vyjadřujícím a sjednocujícím zájmy privilegovaného řídícího aparátu dirigovaného stranickým aparátem a profesionálními vůdci. Podmínky přijímání do strany učinily z členství ve straně fakticky vstupenku do atraktivních zaměstnání  a zbavení členství ve straně přinášelo automaticky značnou  degradaci člověka i celé jeho rodiny.         Ideologie byla hrubou deformací marxismu probíhající pod diktaturou řídícího aparátu a nebyla schopna reagovat a na výzvy nového vývoje a nové vědecké podněty.Filtrace informací fakticky znemožňovala širším vrstvám obyvatelstva udělat si objektivní názor na společenský vývoj a umožňovala vysoký stupeň manipulace  s občany.

Ve společnosti měly nadále klíčovou roli struktury bezpečnostního aparátu, které porušovaly demokratické principy a normy i lidská práva.

Ve stalinském politickém systému přebírala strana odpovědnost za veškeré řízení společnosti a ostatní složky politického systému – stát a společenské organizace se stávaly pouze jejími odvozenými převodními pákami. Systém socialistické demokracie fakticky neexistoval, lidská práva a občanské svobody byly podřízeny logice zájmu vládnoucí mocenské elity a byly podle potřeby porušovány.

Ekonomický i politický a ideologický systém byl ve znamení vytváření tuhých byrokratických struktur  a formalizovaných aktivit odčerpávajících zdroje společnosti a aktivity lidí a  blokujících skutečnou iniciativu a aktivitu.Systém jako celek utlačoval iniciativu a aktivitu lidí a preferoval nekonfliktní jednání  neschopné zachycovat nové podněty a poznatky.

V národnostních  vztazích se nadále projevovala dominantní role vedoucího národa ve státě (v SSSR ruského národa)  a v mezinárodním komunistickém hnutí a světové socialistické soustavě určující role SSSR a KSSS.

Vedoucí orgány SSSR byly schopné prosazovat zájmy vládnoucí elity SSSR i vojenskými prostředky (srpen 1968).

Za těchto okolností je možno vyvodit následující závěry:

Stalinismus je systém diktatury privilegovaných vrstev řídícího aparátu zprostředkovaný nedemokraticky fungující komunistickou stranou a bezpečnostním aparátem. Tento systém je založen na systematickém porušování práv a svobod lidí i socialistické demokracie  a pronikavě se odlišuje se od základního modelu socialismu zpracovaného v díle klasiků. Tento systém se vydává za diktaturu proletariátu, ale je v podstatě diktaturou řídícího aparátu nad  proletariátem a dalšími skupinami pracujících, zprostředkovanou mocenskou politickou elitu. Je založen na hrubém porušování principů proletářského internacionalismu uvnitř jednotlivých zemí i v rámci mezinárodního komunistického hnutí. Je hrubým porušením logiky marxismu leninismu a přeměnou marxistické teorie v rigidní dogmatický systém pouček neschopný přijímat vědecké poznatky a podněty. Je subjektivistickým a voluntaristickým zasahováním do společenských procesů

Z tohoto hlediska ti, kdo předstírají, že neexistuje rozsáhlá literatura a obrovská pramenná základna jednoznačně potvrzující antihumánní rysy stalinismu jako systému a J.V.Stalina jako konkrétní osobnosti, ti, kteří tvrdí, že to všechno jsou pouze lži a zkreslení antikomunismu a buržoasní ideologie, prokazují soudobému komunistickému hnutí  službu vskutku medvědí  a jsou velice blízko zuřivým neonacistům, kteří i dnes nadále odmítají existenci koncentračních táborů a holocaustu. Věřím v moudrost členů a sympatizantů KSČM, že si dokážou o těch lidech udělat správný obraz.