alter-nativa

Diskusní téma: Josef Heller- Hrrrrrr na ně, aneb pan Koba třímá národní prapor

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Josef Heller- Hrrrrrr na ně, aneb pan Koba třímá národní prapor

16.07.2015 22:59

 Pane Kobo, Vy jste opravdu celistvá osobnost – když konzervatismus, tak ve všem. Mám na mysli to Vaše přesvědčení, že migraci v tomto světě lze zastavit a uzavřít se na malém českém dvorečku. Aby bylo jasné – já si – na rozdíl od polistopadových výkladů havlovské party- nedělám iluze o příchozích migrantech a multikulurní společnosti. I mně se otevírá pomyslný nůž v kapse ,když slyším o tom, že právo šaria buide platit všude, že naše zákony pro muslimy neplatí a že nejeden evropský soud dal za pravdu fanatickým muslimským otcům, kteří zabili své dcery za lásku k nemuslimům. A i mne – ale za to se stydím, to je moje poplatnost konzervativnímu myšlení a cítění vypěstovanému kapitalismem - rozčilují modlitby muslimů, volání muezzinů, výstavba mešit a zahalené ženy. A musím si stále připomínat, že jiné lidi může štvát zpívání Internacionály na akcích KSČM, vyzvánění křesťanských kostelů, příliš k sexu pobízející oblečení evropských žen a ožralství evropských mužů.V podmínkách světa rozpolceného imperialismem, s obrovskými nerovnostmi a buržoasií podporovanými a pěstovanými ideologiemi a náboženstvími sloužícími k manipulaci a rozeštvávání mas,  a při ohromném počtu lid v třetím světě (viz poznámky islamistů o dobytí Evropy lůny muslimských žen),  zbídačelých a ohrožených na životě. Tito lidé jsou  formováni těžkými sociálními i přímo biologickými  traumaty, ženou se bezohledně (měl byste pane Kobo Vy ohledy, kdyby Vám umíralo dítě?)za záchranou života sebe a rodin emigrací, Proto migrace, navíc migrace laciných pracovních sil, nemůže  probíhat jako piknik na louce.  Buržoasie umí rozeštvávat a stalinisté za ní moc daleko nezůstávají, i když někteří mají v kapse legitimaci stejné strany jako já a třeba i zastávají podstatně významnější funkci než já.

    Jenomže pane, jsem marxista a historik a nemohu sny a pocity nadřazovat skutečnosti, objektivním historickým tendencím. Myslíte, že takový rodový stařešina v Lucké zemi nebo můj dávný kouřimský předek byl nadšený z toho, že najednou nebylo Lucko, ani Kouřimsko jako suverénní útvar a rozkazoval jim pražský kníže a stěhovali se k nim Pšované, Moraváci a posléze Němci, o různých zaběhlých  Tatarech,Turcích, Francouzích, Švédech apod. nemluvě.A nikoho v Kouřimi nebo na Lounsku ani nenapadne, že by snad nebyůl příslušníkem českého národa (
výjimkou jsou někteří Moraváci, kteří např. požadují, aby název moderního národa více vyjadřoval rovnoprávnostˇpůvodních Čechů a Moravanů - těm jsem namítl, že požaduji aby název vyjadřoval podíl občanů z Kouřímska, tedy Zličanů.) A když ten proces začínal, tak vyvraždění celých etnik, zejména těch, které  nebyly s to včas přejít ke křesťanství, nebylo ničím zvláštním.    

      Křesťanství totiž upevnilo feudalismus, napojilo místní elitu na světovou, získalo spojence a etnikum přežilo, i když třeba v závislém postavení. Tak prostě šel pokrok, jehož základem byl jednak pokrok výrobních sil, jednak dokonalejší formy vlastnických vztahů – v marxismu je tohle banální konstatování, to mi asi ani pan Koba nebude rozporovat.

     Proč tedy není s to tuto jednoduchou logiku aplikovat na současnost – na svět, ve kterém kvalita výrobních sil umožňuje bezprostřední celosvětový kontakt výrobců a jednotný celoplanetární trh výrobků, informací, finančních toků, komunikací apod. Je reálná představa, že masy hladových a podvyživených, tyranizovaných primitivními elitami např. afrického typu (Záměrně ještě  neuvádím islamistické elity) budou klidně umírat ve svých vybrakovaných zemích vedle západního luxusu? Může si někdo myslet, že část globálních kapitalistických elit nevyužije tuto situaci a nevytvoří vlastní expanzivní ideologii (popř. zneužije starou tradiční ideologii –teď mám na mysli islamisty!!!) v boji s jinými globálními konkurenty? Nepodporuje chuť zbídačených Afričanů vrhnout se přes moře stav, kdy pro různé buržoasní skupiny (nejen globálního charakteru – takový střední podnikatel je k tomu konkurencí nucen více) je laciná přistěhovalecká pracovní síla jednoduchého typu přínosem? Co na tom, že se časem tento podnikatel a s ním i ostatní příslušníci jeho etnika podiví, když těchto přistěhovalců začne gravitačním efektem, populační explozí odpovídající jejich neradostnému životu, malichernou agresivní politikou USA i jiných zemí vedoucí k válce a rozkladu začne přibývat a Marseille swe stane největším muslimským sídlištěm  v Evropě? Navíc – Marxova předpověď, že kapitalismus si své dělníky vchovává, aby byli jeho hrobaři a dává jim k tomu do rukou zbraně, kterým,i ho rozbijí, se naplňuje v té nejhroznější podobě, kdy radikalizovaný přistěhovalec se vyzbrojuje, sedá na lep krvavým imámům a učencům, vraždí v ulicích a své sousedy a spolupracovníky  a ničí majetek a přitom vydatně slouží kapitalistickým elitám muslimským. Načež vyděšení sousedé a spoludělníci se opři obraně a svých rodin chápou zbraně pod velením fašistických a rasistických degenerátů typů amerických protestantských militantů a vraždí zase ty přistěhovalce – válka se demokratizuje, zisky rostou, zkáza kapitalismu se oddaluje,Středozemní mře se brzy bude jmenovat „Moře mrtvých“.

A co v této chvíli koná pan Koba a jmu velice blízcí stalinisté? Nadšeně tleskají buržoasním ideologům a politikům, opakují po nich kydy o nemožnosti multikulturality a chtějíé se ohradit neprostupnou zdí.

A co takhle myslet marxisticky? Nesnažit se zastavovat tsunami řešetem a nahrávat tak strategii „ROZDĚL A PANUJ!“.Nepřilévat olej do ohně krvavého etnického  a náboženského konfliktu.Neútočit na stoupence multikulturalismu jako takové, ale kritizovat konkrétní příčiny problémů soužití kultur a etnik – kapitalismus a formy jeho vlády. Vysvětlovat i těm, kteří přicházejí. Pomoc jim poskytovat z prostředků sebraných těm, kteří si je nahrabali v průběhu kapitalistického vykořisťování – globálnímu kapitálou.Na ten můžete útočit a prokazovat svou statečnost. Prostředky k řešení bídy neposkytovat jako charitu k přežití, ale zaměřit je do rodných zemí migrantů, pomoci jim zbavit se ozbrojených i neozbrojených parazitů, junt, oligarchů, pašeráckých, diamantových gangů obchodujících s lidmi, včetně špičkových mozků,. Ty, kdo jsou již u nás, navštěvovat a hovořit s nimi, začleňovat je do pracovních a vlastnických kolektivů – což znamená probojovat samosprávu, prosadit Tobinovu daň. A předem – vytvářet formy společné komunikace a společně hledat normy chování a jednání přijatelné pro všechny. Nelpět na vnějších a vyprazdňujících symbolech národního státu a etnicky nebo dokonce rasově monolitního státu, dominanci jednoho náboženství, ale tvrdě prosazovat obecnou závaznost dodržování demokraticky přijatých zákonů a pravidel společenského styku. Šátky na hlavách muslimek nejsou podstatné, ale rodičovská diktatura až vraždění neposlušných dcer je nepřijatelná.

    Tady máte pane Kobo a spol. obrovské pole pro aktivitu. Jak kdysi jeden Athéňan řekl občanu Rhodosu, který se vychloubal svými sportovními výkony na Rhodu: „Hic Rhodos, hic salta!“ (Tady je Rhodos, tady skákej!)