alter-nativa

Diskusní téma: Josef Heller- O komunistické mentalitě

Eva Hájková 19.12.2014
Jo, spousta lidí pořád vnímá kapitalismus jako nedokonalý (ale jedině možný) systém, který se dá vylepšit. Hlavně tím, když se budeme všichni chovat zákonně a mravně (platit daně a tak).
Takový pan Kolařík si zásadně chodí stěžovat, když mu někdo hodí reklamu do schránky označené nálepkou "nevhazovat reklamu". Podle něj by to asi měli dělat všichni, neboť zákon se musí vymáhat. Mimochodem, mě by to ani nenapadlo.
Někteří lidé se domnívají, že systém vůbec neexistuje. Jiní, že je špatně "nastaven". Ale kdo ho nastavuje a proč tedy není nastaven správně nebo kdo by ho měl přenastavit to se už člověk nedoví.
Pan Pehe je jinak taky ještě známý úvahami o nesamozřejmosti českého národa, která je vedle pozůstatků "komunismu" další příčinou našich běd.

Josef Heller- O komunistické mentalitě

17.12.2014 23:17

    

           V době, kdy příval informací o vyhrocování situace mezi USA a jejím poslušným pejskem –EU přitahuje k sobě maximální pozornost lidí obávajících se nové světové války, mohl leckdo lehce přehlédnout debatu odvíjejíci se na stránkách Práva a v některých internetových médiích mezi Janem Kellerem a Jiřím Pehem. K jejímu přehlédnutí mohl vést i dojem, že je to debata scholastická, podobná středověkým hádáním o počtu andělů na hrotu jehly. Tedy o tom, byl-li u  nás před listopadem komunismus nebo nikoli. Jiří Pehe, který na rozdíl od jiných apologetů kapitalismu dovede být k němu a jeho panstvu dosti kritický, a proto může být mylně považován za levicového, tuto debatu odstartoval.

    A to tím, že i při razantní kritice kapitalismu u nás připustil,že na jeho negativech má podíl i přetrvávající komunistická mentalita lidí. V zájmu objektivity musíme ovšem konstatovat, že odmítl antikomunismus jako metodu, která z minulosti odvozuje všechny nedostatky dnešního systému. Na jeho poznámku o přetrvávání a vlivu komunistické mentality reagovali, jak sám přiznává, někteří čtenáři připomínkou, že komunismus u nás nebyl a Jan Keller odmítnutím termínu postkomunismus ze stejného důvodu. Komu se tato polemika zdá příliš scholastická, měl by si uvědomit, že se tu střetávají dost podstatná hodnocení problémů současného  systému – Keller nedostatky systému extrahuje z kapitalismu, jeho systémových charakteristik, kdežto Pehe sice zmírňuje roli minulosti jako příčiny dnešní krize, ale přece jen ji uznává a používá jako omluvu kapitalismu, který vidí jako celkem pozitivní a progresivní jev,snad ještě plně nerozvinutý ve svých pozitivních stránkách. A používá přitom velmi rafinované argumentace, dokonce zčásti pravdivé. Připouští, že minulý systém nebyl komunismem ve smyslu představ klasiků marxismu a revolučních sil,příp. neprivilegovaných mas a v tomto smyslu kritizuje antikomunismus, který oba tyto jevy ztotožňoval jako stále méně účinný ideologicko-politický nástroj. Ihned však ustupuje na mnohem silnější a lépe hajitelné opevnění, když konstatuje, že termín komunismus není používán v původním smyslu, ale jako označení pro všechny ty negativní rysy a praktiky, které objektivně existovaly, což nepopírají ani sami komunisté. A právě ve smyslu deformací takto pojatého komunismu působí i to, co je nazýváno komunistickou mentalitou a ta opravdu stále působí a podvazuje přednosti kapitalismu.

     A teď pozor!!! Protože podle Peheho  také kapitalismus nelze ztotožnit jen s negativními rysy současnosti. Protože ten „postkomunistický režim“ kritizovaný Kellerem a spol, a ztotožňovaný s kapitalismem jako takovým byl vlastně něco jiného – byla to, cituji, éra „budování demokracie, právního státu a trhu“, díky pozůstatkům minulosti ještě plně nerozvinutá, poněkud nedokonalá (vždyť i my komunisté přece mluvíme o nedokonale společenském socialismu a plně zespolečenštěném komunismu).

    Vývod z Peheho uvažování a potvrzení jeho role buržoasního apologeta a ideologa je pak nabíledni: Lide prokapitalistický, nezoufej, neházej flintu do žita, kapitalismus bude rájem na zemi, jen je třeba ho vylepšit – já, Pehe, Vám ukazuji jak- konec konců je to v lidech, takže „bijte bolševika v nás, v naší mentalitě“ (parafrázuji slova bolševika S.K.Neumanna!!!) a bude nám dobře. A hned máme jasno, kdo je kdo,po čem kdo touží – jak praví Bible:“Po skutcích poznáte je.!“

   Ani v koutku mysli Peheho i jiných současných ideologů těžících propagandisticky z nedostatků minulého a systému a mentality lidí v něm se nemihne poznání, že ty negativní stránky mentality lidí při prvním pokusu o socialismus neplynuly z jakési geneticky dané pochybenosti, zločinnosti pokusu o překonání kapitalismu, ale právě z jeho nedokonalosti, z jeho určité podobnosti s některými mechanismy v kapitalismu.  Byly by překonatelné při prohloubení jeho zespolečenšťujících, komunistických prvků, k čemuž stejně dojde, protože si to vynucují ekonomické podmínky. Takže i uznání podílu přetrvávání jistých prvků ve vědomí lidí, které se rýsovaly již v minulém systému a mohutně se obnovily a rozvinuly po jeho pádu, by nemělo kapitalistické apologety uklidňovat, ale naopak zvyšovat jejich znepokojení. I tyto prvky totiž  vypovídají o reakčním a člověka deformujícím a proto k zániku odsouzeném charakteru toho systému, který si idealizují a který hájí.