alter-nativa

Diskusní téma: Evžen Smrkovský- JAK REAGOVAT NA MIGRACI?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Evžen Smrkovský- JAK REAGOVAT NA MIGRACI?

06.12.2015 02:26

    Podle svérázného výkladu tzv. lidských práv na tom bývá naše republika obvykle špatně. A naši představitelé, přesto, že jim nejde o život zatím vždy stáhli ocas mezi nohy a poslušně se zařadili do z venku naznačeného směru. Tady můžeme závidět Slovákům, kteří nějaký názor zformulovali a stojí si za ním. Zkusme navrhnout naším vladařům postup, kterým by se snad mohli důstojně a logicky bránit vnějším tlakům a možná by našli i podporu u ostatních zemí, které neprosazují tzv.  demokracii vojenskou nebo ekonomickou silou a nedoporučují sousedům kvóty migrantů podle svého uvážení.

    Nechme stranou spekulace, zda se jedná o invazi islamistů nebo útěk migrantů, kterým jde o život i když nejde o otázku podružnou. Skutečností je, že Evropa se  zaplňuje lidmi, o nichž toho mnoho nevíme a můžeme jen čekat, jaký problém naše současné počínání přinese v budoucnosti. Hledejme,  jak bychom mohli s důstojností odpovědět Barakovi nebo Angele na jejich moudra o humanitě atd. Asi by nemělo smyslu pojmenovávat zde hlavního viníka exodu migrantů, který invazi (?) nebo někdy útěk (?)  vyvolal a dnes mluví o humanitě. Bylo by to nejspíš jen dráždění krocana červeným hadrem, ale už je asi i pozdě. Zkusme  navrhnout Angele a  jejím komplicům, kteří muslimy jeden čas  zvali jiné řešení a požádejme i Baraka, aby jí místo povídání o lidských právech  pomohl s realizací.

    V rámci mezinárodní spolupráce zlikvidujme pašeráctví s lidmi, zlikvidujme jejich výnosný obchod s lidskou bídou (a v některých případech jistě i se strachem) a zajistěme  transparentní dopravu skutečných migrantů do bezpečí. A za toto bezpečí nepovažujeme  Německo, Anglii nebo Švédsko či jiné místo, kam by si pan migrant přál dopravit, ale místo, které mu, přímo na lodi před jejím vyplutím a po prověřením totožnosti potenciálního migranta z oblasti středního východu, přidělí podle obecných kritérií mezinárodní komise, která transport bude zajišťovat

   Ponechme stranou spekulace o možném záměru (perspektivní likvidace ekonomické konkurence pomocí migrantů, i když ani ony by se neměly   podceňovat) a zůstaňme jen u těch lidských práv, které, jako humanisté nemůžeme bez ztráty kytičky pominout. Skutečností je, že ne všichni migranti jsou ohroženi na životě. Pro mezinárodní společenství by neměla být problémem likvidace ilegálních dopravců migrantů, kteří vlastně obchodují s lidským ohrožením. Tedy zlikvidovat nedůstojný a nebezpečný převoz lidí a zavést jejich zcela legální transport  loďmi pod mezinárodní kontrolou. Přímo na těchto lodích pak oznámit zájemcům, kam budou odvezeni. Pokud člověku jde opravdu o život, potom si nediktuje podmínky kam půjde. Asi by se okamžitě na místě výrazně snížil počet migrantů. A místo, kam by tito migranti byli transportováni by opět pod mezinárodním dohledem bylo určováno podle dohodnutých kritérií, např. hustoty osídlení, potřeb té které oblasti apod. Přitom místa, kam by byli migranti transportováni by se neomezovala jen na Evropu, ale k dispozici by byl v podstatě celý svět – všechny státy, které podepsaly listinu lidských práv.

    Doporučení našich sousedů o tom, jaké jim každý stát má zajistit dávky k životu  by se měly striktně odmítnout, protože doporučované úrovně  nedosahují často domácí občané, kteří poctivě celý život pracovali a nebo i dosud pracují. Ale mohli bychom navrhnout, aby ve smyslu solidarity, humanity a lidských práv  se zřídil společný fond, do kterého by, podle výše HDP na hlavu a počtu obyvatel  každý stát přispíval na jeho vytvoření.  Sjednocení životní úrovně migrantů by se dalo docílit  pomocí dotací z takto nově zřízeného fondu, Tedy  z tohoto fondu by pak zpětně, podle počtu umístěných migrantů dostávaly jednotlivé státy dotace. Podobný fond by bylo nutné zajistit i na zajištění potřeb pro sociální a zdravotní zajištění migrantů. Prodiskutujme tento námět, propracujme ho a pokud bude akceptovatelný, nechť ho levice předloží vládě s požadavkem na jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Transparentní jednání na mezinárodní úrovni by zcela jistě snížilo současné horečné stěhování, určitě by poklesl počet tragedií  uprchlíků a snížilo by i rizika perspektivních nepokojů, o nichž se dosud také spekuluje.