alter-nativa

Právě Vás bychom chtěli vtáhnout do diskuzí?

I když to tak na první pohled nevypadá, jsme seriózní, postarší společenští vědci, které silně štve znevažování a překrucování marxismu lidmi, kteří ho vůbec neznají. Tito lidé přitom nezřídka sledují nepříliš vznešené cíle – kariéru, peněžní zisk, potěšení manipulovat vědomím neinformovaných lidí (zvláště mladých) a chtějí se v každém případě zalíbit vládnoucí elitě. Chceme rehabilitovat marxismus v očích neprivilegovaných vrstev, kterým je určen.

Informace o nás

Jsme marxisté antistalinští!!!! Odmítáme však také  očesávání  autentického marxismu o jeho podstatné kvalitativní prvky, jako je např. materialistické pojetí společnosti, teorie pracovní hodnoty či teorie tříd, čímž se vyznačuje neomarxismus a postmarxismus. Nebereme názory klasiků jako neporušitelné dogma a revidujeme je či rozvíjíme, kde je třeba, ale opíráme se o jejich metodologii i výzkumné metody, které se dle našeho názoru nejvíce přibližují k realitě kolem nás i v nás.

Máme úzký vztah ke KSČM – jsme členy či sympatizanty a pracujeme  v odborném zázemí, máme tam přátele a stoupence a sdílíme její střednědobé a krátkodobé programové cíle, ale jsme nespokojeni s tím, že strana nemá jasný strategický cíl, na který ukazuje naše zkoumání opírající se o marxismus.   Naše názory nejsou totožné s politikou a názory  vedení KSČM.

Odmítáme jak kapitalismus, tak minulý stalinský socialismus (protosocialismus). Snažíme se hledat cestu ze současné hluboké společenské krize a marasmu. Snažíme se projektovat ne nereálnou utopii, ale reálný a dosažitelný budoucí socialismus - socialismus demokratický a humánní, založený na široce rozvinutých principech samosprávy, společnost přátelskou pro naprostou většinu lidí a poskytující lidem i celé planetě jistoty a dobré perspektivy. Snažíme se navazovat na ty nejlepší tradice historie lidstva a vyvarovat se zločinů, deformací a chyb, kterými byly a jsou poznamenány všechny dosavadní společenské řády, včetně těch, které prostoupily 20. století a pokračují i ve století 21., jako byly kapitalismus, dnes v jeho globální podobě, a první historický pokus o socialismus a komunismus (protosocialismus). Náš výzkum i zkušenosti ukazují, že jen samosprávný socialismus, do nejvyšších rovin dovedené zaměstnanecké vlastnictví, může být základem nové nekapitalistické společnosti a cestou k záchraně světa před křečí umírajícího kapitalismu.