alter-nativa

Diskusní téma: J. Heller: Marxistické pojetí společnosti

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

J. Heller: Marxistické pojetí společnosti

24.08.2014 14:08

Při seznamování se s autentickou marxistickou teorií dělá značné problémy terminologie. Po 25 letech zahánění marxismu do ilegality a znepřístupňování studijní literatury, která navíc byla zatížena parazitováním ideologie vládnoucí třídy protosocialismu, a to za neustálého rozmývání a směšování marxismu různými neo a postmarxismy či vystupováním s marxismem koketujících osobností neznalých základních pojmů, se není co divit, že tyto pojmy tvoří leckdy nepřekročitelnou hráz porozumění marxistů a těch, kdo mají určitou snahu se o marxismu něco dozvědět. Je jasné, že v době nejrůznějšího počítačového modelování působí až komicky pokus o lineární grafické znázornění základních pojmů a jejich hierarchie či souvztažnosti. Již v minulém systém při oficiální výuce se mnozí vědečtí i pedagogičtí pracovníci ohrazovali proti používání takovýchto schémat ve výuce či propagandě a argumentovali dialektikou objektivní reality a nebezpečím zjednodušení. Bylo by jistě hrubou chybou ve jménu takovéhoto schématu zjednodušit vědecký výklad či diskusi. Ale tam, kde si lidé nerozumí v tom základním, může i takovéto přiblížení pomoci a není důvodu se ho vzdávat. Mně osobně se v mé dlouholeté pedagogické praxi učitele marxismu podobná schémata osvědčila a není důvodu, proč je nezkusit i na těchto stránkách, které mají především přispět k marxistické osvětě. Ten, kdo by si chtěl přečíst podrobnější výklad těchto pojmů, nechť si v rubrice Odborné články publikace vyhledá text mé přednášky pod názvem

„Základní kategorie marxistického pojetí společnosti.“ ... více graf.pdf (95354)