alter-nativa

Diskusní téma: J. Heller: O Romech a neofašismu

sociální konflikt

Jan Zmatlík 26.08.2014
Souhlasím.
Jen podotknu, dvě věci:

1) Také v případě Romů v českých zemích jde především o sociální konflikt.

2) Romové v Rakousku (ti, kteří zbyli po vyvraždění většiny) jsou v nápadně jiném postavení než u nás. A tomu odpovídá i zcela odlišný postoj "většinové společnosti". První, co mne jako vysvětlení napadá, je skutečnost, že tam neexistuje romské přistěhovalectví.

A snad ještě třetí postřeh:
za velmi nešťastné považuji výkřiky západních "obhájců" lidských práv (včetně evropských institucí), které padly na úrodnou půdu právě u lidí jako M.Kocáb. Jsou to vpravdě knížecí rady, ne nepodobné rétorice "ochránců zvířat". (Čímž jen opakuji, co říkáš v posledním odstavci.)

Re: sociální konflikt

Josef Heller 26.08.2014
Ano,shodujeme se - samozřejmě, že u nás jde taky o sociální konflikt, jenomže asi, na rozdíl od Rakouska či Německa nebo Švýcarska, je pod tím silnější podklad toho dějinného handicapu, jak správněš píšeš - kvůli přistěhovalectví těch méně začleněných Romů z východu - u nás už po válce, po vyraždění těch přizpůsobených.
Jinak chci ještě upřesnit - když mluvím o civilizační přizpůsobivosti, nemyslím tím rezignaci na romskou etnicitu, kulturu, snahu o podíl ve veřejné správě apod. V tom byla pochybená už politika za protosocialismu, kde se byrokratické elitě hodila spíše myšlenka totální asimilace, dokonce ji obhajovali i oficiální vědecké týmy. Ale žádné etnikum nemůže svou kulturu či politickou emancipaci rozvíjet mimo převládající civilizační kontext - jinak jako etnikum bude semleto a zachrání se jen jednotlivci. Kéž by ale tohle někdo pochopil i mezi romskými aktivisty, kteří zatím jen obhajují etnikum jako celek a nevnímají oprávněnost připomínek normálních a realitou tak ničených majoritních občanů - dokonce i samotných Romů. Takovéto obranářství je k ničemu. Byl bych moc rád, kdyby si mé příspěvky o Romech přečetla ta paní "Mariposa". Už jsem s nimi narazil v Romano Hangos, kde mne taky, jako obvykle, cenzurovali. Ach jo, Havlíčku,Havlíčku, my bychom si rozuměli.

civilizační návyky

Jan Zmatlík 26.08.2014
jsou zapeklitá věc. Když ve státě Missouri policista zastřelí zloděje, a jako na potvoru je první bílý a druhý černý (otázku jak to bylo nechávám vědomě stranou), jaké civilizační návyky budeme každému z nich připisovat?
A navíc: jakto, že se z podobné, celkem banální události, stane na týdny téma světových médií? Cui bono?

Re: civilizační návyky

Josef Heller 26.08.2014
Já bych Ty dvě věci tak moc nesrovnával. Ten americký příklad je svou podstatou sociální konflikt, rasové rozdíly - to je jen lehký potah a zápalná šňůra. U amerických sociálně vyloučených či zbídačených černochů jde o normální sociální diferenciaci, která sice zvýhodňuje bílou rasu, ale ta černá je i přes kapitalismem způsobenou diferenciaci celkem adaptovaná na moderní civilizaci. Problém není v barvě kůže a genetice, ale v dějinách.
U středo a východoevropský Romů jde o mnohasetleté nezačlenění do majoritní civilizace. Přitom takové začleňování bylo možné - viz celkem úspěšná politika osvícenecké absolutistické monarchie v Rakousku, která měla výsledky., které ovšem zničil holocaust, takže se začínalo znovu. Určité výsledky měl i protosocialismus, ale zase nic moc. A to celé zvrátil kapitalismus, který část našich Romů vrhl prudce zpět a ještě je učinil vhodným zástupným problémem pro rozvoj k fašismu se blížící politiky a ideologie - jako Židy v Německu. Pod tím vším hluboko však je to vyloučení z feudální i kapitalistické a částečně i protosocialistické formace. Výchova průmyslovou kázní prostě chybí komunitě jako celku - proto se adaptují jen jendotlivci, skupiny apod, které se přitom od jádra romské populace spíše odpoutávají - takové starousedlické a plně adaptované, ale od romské komunity se izolující Romy znám ze svého rodného maloměsta a mám mezi nimi přátele. Z pražských znám jen jednotlivce - výborné lidi, i když patřící k těm dolním a méně vzdělaným vrstvám, se kterými se i já cítím velice spjat a příjmy se od nich zase tak moc neliším.
Takže aby bylo jasno - nesrovnávám americké chudé černochy a Romy a neříkám, který z nich je lepší - není to v barvě kůže a genetice a kdybys už chtěl s něčím v USA srovnávat, tak by to byli Indiáni v určité etapě adaptace - tady jsou shody dějinného vývoje. Indiáni už se ale asi z toho dostávají, jen Romům v tom majorita moc nepomáhá (Havlovina a Kocábovina není pomoc, ale chlácholení) a oni sami na skok dopředu zřejmě zatím nemají - takž jim hrozí od bezohledné kapitalistické civilizace těžké převálcování. ALE ANI SAMOSPRÁVNÝ SOCIALISMUS BY JE NENECHAL VÉST TEN POKLESLÝ ZPŮSOB ŽIVOTA, KTERÝ TI NEPŘIZPŮSOBIVÍ VEDOU,ať už za to mohou či ne..
Záznamy: 1 - 4 ze 4

J. Heller: O Romech a neofašismu

25.08.2014 22:49

Nejdříve jsem se smál pindání neofašisty třetiřadé úrovně na www.denikpolitika.cz, který není schopen odpovědět ani na jeden argument a snad ani nerozumí obsahu toho, co mu píšu, nedokáže rozlišit můj (tj. marxistický) a Kocábův buržoasně pohodlný a lidi klamající přístup a pořád jen straší různými dílčími projevy nepřizpůsobivých Romů – tu ze Šternberka, tu z Hrochova Týnce apod. Ale pak mi přišlo několik mailů od různých mých dlouhodobých známých, ba přátel, které obsahovaly podobné výroky a nadšené ztotožnění se s nimi (např. rádobyrázné stanovisko senátora Zemana apod.). Můj moudrý příbuzný pravil: Přeceňuješ lidi. To, že velcí finančníci a lobbyisté nás okrádají o stamiliony, to se obyčejného člověka netýká, ani o tom neví. Ale to, že mu Cikán ukradne kolo nebo že se kvůli cikánskému mejdanu nevyspí do práce – to vidí a cítí. A vyděsil jsem se. Vím z teorie i z učitelské a propagandistické praxe, jak strašně manipulovatelný a omezený je tzv. zdravý selský rozum, který se podle Lenina – opakuji to pořád dokola – vždycky automaticky spojuje s ideologií vládnoucího panstva, dnes s buržoasní (může mít různé podoby – od maoismu s terorismu přes sociáldemokratismus, havlismus, neoliberalismus až fašismu – pořád jde o obranu kapitalismu). Dnes se náramně hodí anticiganismus využívající velmi reálné a oprávněné naštvanosti normálních poctivých lidí vystavených až provokacím nepřizpůsobivého etnika. Může být jen otázkou času, kdy velký kapitál jako kdysi na směšného Hitlera vsadí na nějakého inteligentnějšího a mediálně vhodnějšího Vandase a jeho hnutí, nechá ho slibem řešení romského problému zvítězit ve volbách. On pak provede pár nejnutnějších a pro zdravý selský rozum přitažlivých opatření (omezení dávek, uplatnění násilí a státního i polostátního teroru – jako v Německu proti Židům), tím si získá podporu, možná pozavírá či pověsí i pár méně významných korupčníků a nastolí teror proti všem, kdo by snad nějak ohrožovali kapitalismus (za Romy přijdou do koncentráků komunisti, socdemáci, havlovští krasoduchové, křesťanští snílkové atd.) Popřípadě by se mohla sem tam rozpoutat nějaká válka – třeba se Slováky či Poláky, ale spíše po boku USA někde v muslimské zemi. Máte dojem, že je to nereálná fantazie?

A proto se alespoň pokusme zamyslet nad řešením romského problému (jeho příčiny viz mé dva předcházející blogy na www.denikpolitika.cz – občané – Josef Heller - příčinou nejsou geny, ale fakt, že předky Cikánů srazili Arijové z výše vyspělé civilizace do opovrhovaných vyhnaneckých komunit, zbavili obživy a vyhnali do světa že je v Evropě žádný systém nepustil ke kultivující práci a přitom hubil, takže se u nich vytvořila mentalita pravěkého lovce, který si z nepřátelské přírody – což je pro něj majoritní civilizace – bere co potřebuje k bezprostřednímu přežití a na nic jiného nemyslí – to pak dále zhoršila velkorysá sociální politika protosocialismu a sestěhování a la Komanči, Apači, Kiowové, Huroni atd. a nakonec to dorazil obnovený kapitalismus), které by zvolil za příznivých okolností demokratický sociální stát opírající se o pluralitu vlastnických sektorů, zejména o silný sektor se zaměstnaneckým vlastnictvím, a politicky o voliče z tohoto sektoru. I takovýto pokrokový lidový stát by musel odhodit jednu nepravdu, pohodlnou pro kapitalismus, která ovšem zní značně líbivě a dezorientuje řadu intelektuálů. Jde o tezi, že všichni jsme si rovni a máme stejné podmínky s tudíž i stejná práva a povinnosti a tudíž k řešení romského problému je nutné rozšíření občanských práv Romů a sociální pomoc. Je to jako bychom za stejné podmínky a rovnost označili dva lidi hozené do hluboké vody, z nichž jeden je zcela zdráv a umí plavat a druhý má zlomenou ruku či nohu. Ale toto přirovnání nevystihuje – protože odvádí pozornost do oblasti biologické vybavenosti. A tady si podle marxismu opravdu průměrný Čech a Rom rovni jsou – rasismus nemá pravdu.(viz mé blogy). Ale Čech pochází z pospolitosti, která prošla všemi hlavními etapami lidské historie, zejména etapou výchovy k průmyslové kázni a k tomu, že přežije jen, když bude pracovat (už pro příslušníky buržoasie to není nijak samozřejmé, jsou přece namnoze stejnými příživníky na pospolitosti jako Romové, i když to selský rozum nevidí – např. buržoasní politik, který ještě nikdy nepracoval a v parlamentě prosazuje zájmy těch nepracujících). Přesto všechno kolem zmíněného pracujícího Čecha je formováno staletou zkušeností, kulturou, tradicemi, hodnotami, které saje již s mateřským mlékem apod. U Roma je to jinak, i když zdánlivě žije ve stejných podmínkách (viz mé blogy). Takže nelze mechanicky a násilně posuzovat oba stejně – což ovšem neznamená, že může moderní civilizovaná a sociálně spravedlivá společnost Roma ponechat jeho zlozvykům. A samozřejmě ho nemůže ani zmasakrovat a bezstarostně chodit kolem jeho umírání. Nadto – jsem si vědom, že teď rozzlobím oběť romské kriminality či občana ze Šluknova – oni by se nenechali (nuda s frustrace může plodit terorismus – viz mladí muslimští muži v ghettech). Položme si otázku, proč vlastně v pohodě žijící Romové nenávidí majoritu, která je živí (nikoli její panstvo!!) a stále více provokují? Šokující odpověď zní – i oni do sebe nasáli určité hodnoty majority a cítí to opovržení majority, nedůstojnost své role atd. – nejsem psycholog – a paradoxně nenávidí ruku, která je sice krmí, ale nehladí a nemiluje, nerespektuje. Nic jiného ale neumějí a ze dne na den se to nenaučí. Řešení musí proto být zase šokující, zvláště od levicového intelektuála, marxisty – Romové, kteří nevykazují civilizační návyky, zejména obživu prací – nemohou mít plná občanská práva a musí být svým způsobem pod kuratelou ostatních občanů. Samozřejmě by se toto omezení netýkalo každého Roma a naopak by se týkalo každého občana bez rozdílu etnicity, který by nesplňoval tuto podmínku. Nešlo by tedy o opatření rasistické.!!!! Jaká ta kuratela musí být – rozhodně ne formálně byrokratická a nedemokratická a nesmí se na ní přiživovat čeští či romští paraziti. Jejím základem musí být vytvoření pracovních a vlastnících kolektivů, které budou podmínky nutit spoléhat se jak na vlastní výkon, tak na vlastní hospodaření – ze začátku bude muset být omezeno jejich právo disponovat majetkem, jejich družstva budou muset mít zástupce řádných občanů v rozhodovacích a kontrolních orgánech apod. – v samosprávě budou samozřejmě být zastoupení plnoprávní Romové atd. Postupně by se pak tato samospráva uvolňovala od omezení atd. až k plnoprávnosti (zkušenosti s Indiány v USA – i když nijak jednoznačně pozitivní). Dávky jen dle výkonu – třeba i formálního přesýpání hromady písku z místa na místo, mimo  výkon jen k nejzákladnějšímu přežití dětí, s podmínkami účasti ve škole, povinná registrace rodičů, kteří děti přivedou a odvedou, bonusy na mimoškolní aktivity apod. atd. Náklady na pomoc a investice nutné k zaměstnávání a podnikání Romů bych navrhoval získat jasnou a transparentní daní, silně progresivní vůči neproduktivním boháčům a jejich luxusu. Ať si příživníci pomáhají navzájem. Samozřejmě nutnou podmínkou by bylo rozbití ghett až po omezení volného pohybu, ochranu před různými spekulanty s byty, jistou míru ochrany před svévolí zaměstnavatelů neodůvodněnou výkonem a kvalifikací atd. To všechno nehodlám teď promýšlet – ale o tom diskutujme a na tomto principu připravme politický program a získávejme pro něj především všechny rozumné Romy ale i levicové strany, křesťany a demokraty. To se mi to povídá, co? Ale co Vy na to?