alter-nativa

Diskusní téma: Josef Heller - Evžene, takhle ne

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Josef Heller - Evžene, takhle ne

15.02.2015 06:07

 

Evžene – takhle ne!

   Milí případní čtenáři, kteří se ne a nechcete zapojit do diskuse, i když to tu prý čtete.

    Pro Vaši informaci, s Evženem jsme nad těmito otázkami už proseděli řadu hodin, naposledy v pátek. Evžen se mi pořád omlouvá, že mne nechce rozčilovat, ale to já mám právě rád, takže naše kamarádství to neohrozí. Ovšem kamarád je jedna věc a vědecké poznání druhá. A tady už jsem více méně v koncích s odpovídáním a Evžen se pro mne stává spíše zajímavým studijním materiálem o úžasné síle ideologie reakční třídy, která, když se skutečně hluboce zažere do osobnosti – i velmi vzdělané a tvůrčí, naprosto této osobnosti znemožní poznávat a vnímat. Pokud to chcete pocítit sami, přečtěte si v této rubrice a v diskusním foru předchozí texty vžena i moje reakce. Pokud nejste obětí stejné choroby a trochu se ve společenských textech vyznáte, musíte mi dát za pravdu, že Evžen neustále opakuje totéž, že jsem mu na to  už několikrát zevrubně odpovídal (v pátek ústně) a že on má vysvětlení vůbec nevnímá. Takže se nezlobte, že to vysvětlování problémů omezím a spíše se zamyslím nad Evženem jako ideologickým kompaktem. Budu pitvat jeho ideologickou orientaci a k ní se vížící psychickou blokádu jako žábu.

     Předběžně vyslovím tezi – je s podivem, že ta stalinská ideologie smíchaná s prvky buržoasního technokratismu vlezla zrovna  do něj, který svým životem, rodinným zázemím a jím předurčeným handicapem ve společnosti (ano, je to synovec velkého strýce Josefa, vynikající technický odborník),ale i povahovými vlastnostmi – je to tolerantní  dobrák, za mocí a kariérou se nikdy nehnal  atd.

    Vyznačuje se zvláštním vnitřním rozporem – na jedné straně mu věřím, když říká, že pochopil, že v minulém systému byly chyby a že to tak už znovu být nemůže. Na druhé straně přímo zoufale hromadí argumenty, kterými by ten systém ospravedlnil, přitom popírá zcela zjevná fakta, která jsme všichni prožívali a neúměrně absolutizuje některé případy, kdy se mu podařilo nad chybnými mechanismy zvítězit. Přitom nechápe, že každý takový příklad je především argumentem pro moji kritiku systému a jeho vládnoucí třídy. Odmítá vzít na vědomí, že já a Franta Neužil jsme jedni z mála, kteří opravdu ukazují cestu, která by nebyla návratem ke stalinismu, ani by nechválila a nebránila kapitalismus. Vůbec si nedovede představit, že by lidé mohli a chtěli myslet a uvažovat jinak, než jak jsme to poznali v minulém systému a jak se to děje dnes. I když si to sám nepřipouští, vlastně zastává ten buržoasní názor o neměnné a špatné lidské přirozenosti – ovšem aplikuje ho jen na neodborníky, kteří podle něj nemohou nikdy jednat racionálně  a sami sebe spravovat a prostě nad sebou vždy potřebují bič. Na druhé straně ovšem na tyto podle něj nesvéprávné lidi hází jedinou vinu za nedostatky systému. Vždyť přece – podle něj –měli možnost kritizovat, bránit se, bojovat se špatnými papaláši – je to jako kdyby kritizoval sedláky  robotěze, že si nechali líbit robotu a nestěžovali si – třeba císaři. A přitom tu chvíli, kdy už toho lidi měli opravdu dost a i když byli špatně usměrněni nepřáteli socialismu, tak si to s těmi pány opravdu vyřídili v listopadu – tu bere jako výsledek různých piklů rozvědek a důkaz lidské blbosti. A přitom Evžen nebyl šéfem, nikomu nevelel, neměl prospěch z nedostatků, bojoval proti nim, ale rozhodně odmítá samosprávu a neschopen maximálně přijmout nějakou osvícenou diktaturu minulého typu,jen chce pružnější řízení

 A volné ruce odborníkům. Aparát nebyl vládnoucí třídou, byl vždycky a bude vždycky. Vždycky jsme lovili mamuty, neexistuje, že bychom někdy v budoucnu lovili ryby a naučili se to. Nebo – svolejte si všechny londýnské koňkaře a vykládejte jim o novém vynálezu – automobilu.Nakonec se zeptají, kam se zapřahají koně. Trochu jsem ten obraz Evženova způsobu uvažování pod vlivem ideologie přehnal, ale v zásadě je správný. Ostatně – tohle všechno jsem mu už řekl.

     Ale ješt to podpořím jednotlivými konkrety:

  1. hned v úvodu mne Evžen už opakovaně napadá, ž odmítám racionální jednání. Vztahuje se to k článku, kde jsem ho kritizoval zs to, že přeceňuje tzv. zdravý selský rozum a podpořil jsem to Engelsovým výrokem, že zdravý selský rozum je sice zdatný chlapík, ale když zůstává za pecí. Z toho Evžen – neznalý filosofických pojmů – nabxůl dojmu, že odmítám racionalitu a preferuji asi víru. Třikrát nejméně jsem pak Evženovi vysvětloval, že kritika zdravého selského rozumu (FILOSOFICKÝM TERMÍNEM  BĚŽNÉHO VĚDOMÍ) není kritikou racionality a akcentem víry, ale je kritikou  nedostatečné racionality, protože je to jen první a nedokonalý stupeň rozumového poznání. Ano, je to zdatný chlapík, dovede se vyznat v rodině, v sousedské komunitě, na zahrádce v pracovním kolektivu, ale nedokáže bez pomoci vědy, teorie,ideologie se vyznat v otázkách tříd, vlastnictví, uspořádání společnosti, vztahu mezi politikou a morálkou apod. Tato tři moje vysvětlení Evžen ignoroval a zase mne kritizuje za totéž, to už je i na tu ideologickou zaslepenost moc, to už je na titul „dubová palice“.
  2. Evžen mne kritizuje za to, že používám jako argument myšlenky a logiku klasiků, jistě by to neřekl o někom, kdo by se mu v jeho oboru oháněl zákonem vymyšleným nějakým fyzikem – třeba Ohmem. Pořád pořád to podává tak, jako kdybych jen papouškoval cizí názory a nedovedl je samostatně aplikovat jako metodu poznání světa. A pro mne není hanba říci, že tohle už přede mnou vymyslel Marx nebo Lenin, tak jako pro něj není hanbou používat výrazů Archimédův zákon,. Py\thágorova věta apod. Naopak, ty myšlenky ve mně žijí a nahrazují mi nedokonalost mého mozku a jejich pravdivost si stále ověřuji. Vysvětluji je i Evženovi, ale on to nevnímá a řekne, že je to spekulace a že to je jinak, i když se mnou souhlasí spousta lidí kolem mne – např. s tou existencí privilegované třídy v minulém systému (nebyls privilegovaná finančně, patřili k ní i chudí inženýři na podniku, ale tato třída tvořila vlastnická rozhodnutí, dělníci ne)

   3)Evžen neustále zdůrazňuje, že já jsem tam dole nepracoval a informace mám z toho, co mi vykládali posluchači kursů na MPŠ. A ještě dokonce naznačuje, že si chtěli u mne šplhnout kvůli známkám apod. Je vidět, že v té škole nikdy nebyl a tu výuku tam si představuje jako nějakou formální flákárnu party mladíků, kteří se nudí a dělají si legraci z politruka od černých baronů. Ale to bylx např. třítýdenní kursy, v nichž seděli ředitelé a náměstci velkých podniků, předsedové celozávodních výborů strany, vědečtí pracovníci, vysocí úředníci , primáři atd. Nějaké srandičky i nemohli dovolit, nevěděli, kdo je může udat. A všichni byli naštvaní, že tam jdou, když se jim to v práci hroutí apod. A tu zlost si vybíjeli ze začátku na nás, kdybych něco neuměl, tk by mi to dali sežrat. A dovolit si na ně jsem nesměl, kdo jsem byl já proti nim a jejich stykům. Nějaké známky byly jen výjimečně a oni na to mohli klidně kálet a ani my jsme neměli zájem někomu nějak hrozit či škodit.Ale většinou se brzy v kursu vytvořila astmosféra otevřenoé diskuse a nadávání nsrůzné nedostatky a žádný ředitel se nemohl shodit, kdyby chtěl věšt bulíéky nan os – to by mu ostatní hned dali sežrat.  Ty věci se pořád opakovalx – v různých prostředích s dobách, tak jsem to zobecnil a bylo to podnětnější než servilní literatura sovětských autorů. Já to byl, kdo měl lepší výhled, ne Evžen zavrtaný do jednoho podniku či několika výrob-

4)Hranice Evženova myšlení nejlépe dokumentuje jeho otázka- komu si postěžují pracující v samosprávném podniku? Kdo se jich zastane? (Přitom mi vykládal, že ani jeho se nikdo nezastal). Vůbec není s to pochopit, že ti lidé v samosprávném podniku závislém na trhu /(sice regulovaném demokraticky voleným orgánem, ale přece jen trhu budou závislí navzájem a když dopustí špatné rozhodování odnesou to všichni na svých peněženkách nebo naopak – nebudou potřebovat nějakou nadautoritu, která se jednou vyspí tak, podruhé jinak, toho bude mít ráda, toho ne – budou se muset navzájem ohlídat a nebát se promluvit. Jistě to nebude lehké, ale taky to už nebude ten typ dělníků, který známe dnes – ale vědci, programátoři,atd. Tohle je taky nad síly Evžena. On vidí vnitřním zrak jen to, co zažil – to je právě ten selský rozum, nepřemýšlí o tom, co bylo předtím a změnu  - kromě technické – neuznává vůbec, přitom musí vidět, že ta technická změna si žádá i jiné lidi

5) A nakonec mi vždycky vmete, že ode mne neslyšel žádný argument,jen citáty z klasiků. A to  potom, co mu hodiny a hodiny vyvracím jeho názory a rozvíjím naši dost konkrétní představu o budoucí společnost, samozřejmě i o té minulé. Na nočník stolku prý má naši knížku –ale v rozhovoru jsem ještě nenarazil na jedinou větu, kterou by četl a buď s ní souhlasil nebo se ptal nebo ji odmítal. Kapitolu s modelem uspořádání celé společnosti – od podníku přes ekonomické orgány, ministerstva, školy, nemocnice, policii, armádu atd. určitě nečetl,,

.

 Ale – aby nevznikla mýlka –tohle nemá dokázat, že je Evžen hlupák a lenoch se něco naučit – ne. Ne. To je dokumentace toho, jak hluboce je spjat on s určitými dogmaty a racionálními pocity, že jim přizpůsobuje i své vzpomínky na minulost a překrucuje je, že se zoufale  brání i jen poslouchat, co mu říkám, neustále si symbolicky zacpává uši, protože musí cítit, že se ten jeho vnitřní svět hroutí, ale připustit to nemůže. Ale natolik je svědomitý, že totéž zkouší znovu a znovu a myslí si, že u mne přece jen najde skulinu, která mu dokáže, že je to ve světě jinak.

Ale v tomto textu (ale i v ústních rozhovorech) si Evžen myslí, že tu skupinu našel – a to jsou klasikové.Ti vlastně u něk zsa všechno mohou. Povšimněme si jeho přímo dětsky naivní logiky – on z těch klasiků nic nezná – to sám připouští. Ale shodně s antikomunisty se diví, k čemu vlastně byli? Největším nesmyslem je jeho tvrzení, že ti klasikové nějak byli sami se sebou v rozporu – pomocí jednoho jsme postavili něco, pomocí jiného jsm,eto reformovali a pomocí třetího zase reformovali reformované a završil to Gorbačov, který s jejich pomocí zboural všechno. Jak jen může vzdělaný ( i když ne v oboru) a myslící člověk, opravdový stoupenec socialismu, nakecat tolik blbostí? Kdo mu ukázal  nutnost pádu kapitalismu a nastolení něčeho jiného (ať už to bylo pojmenováváno jakkoli), a to s velikým předstihem? Kdo přitom jen tak bokem dokázal předvídat globalismus i VTR? Kdo odhalil mechanismy, podle kterých dodneška společnost jede? Kdo stvořil metodu, kterou jejich nástupci po jejich smrti zmršili a udělali z ní ideologii nové vládnoucí třídy. Jak tomu mohli mrtví zabránit? Nestalo se totéž Ježíšovi,ale třeba i Husovi a obviňuje ho někdo za politiku katolické církve a prelátů Duky,Vlka aj,.? Klasikové mohou zato, že nám ke všemu,co vmysleli, nepřidali ještě varování před vznikem vládnoucí třídy řídícího aparátu (oni tam mimochodem mají dost toho, podle čeho jsme dokázali přijít na to, v čem byly chyby, ale to oni plně tušit nemohli. Kteří klasikové byli v rozporu? Nebyli v rozporu naši vládci, kteří si vytrhávali  z klasiků,co se jim hodilo, ale neznali je a potlačovali nás, kteří jsme  je znali a chtěli využít? Za to klasikové taky mohou? V čem byl Gorbačov marxista?Jen ten minulý aparát je zřejmě svatý a proto nechť vládne dál, jen co svrhneme kapitalisty. Tohle Evžen neříká, ale je to logický.

  Takže Evžene, vím, e nejsi sám, že takovýhle stalinistů-technokratů je na levici i v KSČM dost, nám jich celou řadu a jsou to slušní lidé – jenže?