alter-nativa

Diskusní téma: Josef Heller-Ještě jedno malé zamyšlení nad migrací

Ještě doplněk autora

Josefb Heller 18.07.2016
Ještě doplněk autora
Josef Heller
V článku zmíněný argument mne dovedl k poznatku, že má-li levice, resp. komunistické hnutí /ale to by bylo už nežádoucí zúžení/ čeoit náporu buržoasní ideologie, zeuména pravicového nacionalismu a rasismu, na vědomí neprivilegovaných vrstev vČR (samozřejmě v jiných podmínkách i v jiných zemích), musí stávající směsici běžného vědomí a buržoasních či stalinských teoreticko-ideologických prvků čelit zprostředkováním pozitivní a nosné praktické zkušenosti. A tato zkušenost zřejmě musí reagovat i na nálady strachu a xenofobie, které nejsou nijak iluzorní a odrážejí antihumanismus a agresivitu islamistu i asociálních procesů mezi části migrantů. I když jsem nikdy nebyl stoupencem násilných metod a forem aktivity, dovedly mne tyto poznatky až k poznání nutnosti zařadit do levicového programu a aktivity i požadavek a praktické utváření jisté samosprávné ozbrojené sebeobrany neprivilegovaných občanů. Tato určitá organizace by ovšem nesměla vybočovat z rámce platných zákonů, musela by vyvíjet činnost pod vedením demokratických a samosprávných orgánů,ve vazbě na policii a armádu, pokud by se tyto složky nestaly jen klackem v rukou vládnoucích elit. A co víc – tato sebeobranná organizace by neměla být jen organizací odborného drilu připravujícího se k masakrům těch částí společnosti, na něž by vládnoucí třída ukázala (dnes migrantů, zítra třeba socialistů a komunistů),ale měla by být výchovnou organizací, součásti procesu přípravy společnosti na převzetí svých záležitostí do vlastních rukou – v ekonomice, politice, kulturní a ideově sféře i v obraně. Ideální by bylo, kdyby podobná sebeobranná organizace měla multietnický charakter. Společná obrana českého obyvatelstva, Romů přizpůsobených realitě a demokraticky smýšlejících muslimů a dalších migrantů by byla nesporně účinnou cestou v rámci boje proti nacionalismu a dalším „ismům“ a k formování vědomí internacionální solidarity neprivilegovaných. Pokusil jsem se přednést tento námět jako základ, který by po rozpracování odborníky zakotvil ve volebním programu KSČM – leč jako vždy marně. Vlivní předáci KSČM paradoxně dávají přednost posilování buržoasní policie, a to přes všechny signály o jejím podřizování zájmům svářících se globálních elit i domácích zlodějských klik. Karle,Bedřichu ,Voloďo – to jsme to dopracovali. A pak, že vstanou noví bojovníci!!!!!

Josef Heller-Ještě jedno malé zamyšlení nad migrací

30.06.2016 22:16

 

    Bojím se otevřít internetovou poštu – moji přátelé i vzdálenější známí mne v dobrém úmyslu zásobují různými vyjádřeními k současné neradostné situaci ve světě i u nás, hlavně k migraci a EU. Vesměs jde o vyjádření, které by se dala shrnout pod pojem „nacionalismus“ případně kombinovaný s prvky stalinismu, případně s nekritickým obdivem k velkému caru Vladimíru a ruskému kapitalistickému dubisku zaštítěnému pravoslavnou církví. V těchto vyjádřeních je snad jeden pro mne přijatelný prvek – kritika prázdného multikulturalismu oficiální ideologie oddaně sloužící potřebám nadnárodního kapitálu,neustále harašící líbivými hesly o rovných  lidských právech a soužití kultur, ale zcela přitom ignorující kapitalismem vyvolané příčiny, které soužití na základě rovných práv reálně a pro občany velmi citelně negují. Samozřejmě včetně skutečnosti, že islám dnes není jen jedna z kultur, schopných dohody s ostatními pouze na základě eliminování nahodilých a subjektivních rušivých prvků výchovou a  slovy, ale že je agresivní ideologií  zbraní určité části nadnárodního kapitálu,m která si chce vynutit nerovnost a vládu stejně jako o to usiloval a usiluje militantní protestantský fundamentalismus bushovského ražení v USA či pachem zatuchlých klášterů a carského harampádí prosycený šovinismus velkoruský nebo podivná smíchanina stalinismu a konfucianismu v Číně apod.

     Jelikož tento charakter a účel ideologií dnešního světa neprivilegovaným masám nikdo nevysvětluje (bohužel tak dostatečně nečiní ani komunistické hnutí včetně naší KSČM),lidé reagují na již vzniklé či zatím jen v přestrašené fantazii existující problémy kolem migrace až nenávistným odmítnutím rovných práv a multikulturalismu jako takového i garnitury jej hlásající a nadšeně oslavují štvavé výroky nejen prezidenta Zemana, ale i různých menších gobbelsů a fýrerů s českými či cizokrajnými jmény. Vůbec netuší, že si dobrovolně sedají na lopatu fašistické baby Jagy. A nejhorší je, že řada renomovaných politologů, umělců či jiných intelektuálů  považovaných za prestižní odborníky,dokonce i takových, kteří jinak celkem statečně zastávali levicová stanoviska, jako by najednou chtěla s těmito goebbelsíky a rozenbergy soutěžit – v různých nacionalistických výborech z výroků k migraci, odmyslíme-li si hloupé žvatlání krásek a manekýnů z televize či modelingu, i odborník těžko rozeznává Kellera, Kollera  a Zemana od Konvičky či Okamury. Obzvláště mne irituje že občané přitakávají správné kritice své manipulace oficiálními sdělovacími prostředky a přitom si nevšimnou, že už dávno jedou v manipulačních kolejích protofašistů, nacionalistů a nekritických rusofilů.  O podstatě probíhajících jevů dané kapitalismem a zájmy buržoasie, kterou odhaluje jedině marxismus, nemají ani tušení a nezajímají se o ni.

   Toto mínění jsem vyjadřoval s razantností mně vlastní v různých debatách, včetně mé rodiny,  až mne zaskočil názor jednoho mého příbuzného, vzdělance, znalce marxismu a člověka se stejnými názory, které mám já. Tento příbuzný řekl: Plně s Tebou souhlasím. Ale proč by se ti lidé měli zajímat o podstatu jevů? V čemu by jim bylo kvalitní teroetciké poznání? Stav je, jaký je, kapitalismus a globalismus tu realně jsou a v dohledné době nepadnou, uvědomělost mas se v této době také nezvýší a  islamistický nůž či kulka přichází a ohrožuje mne i moji rodinu. Kdo mne zachrání, abych nebyl zabit už v tomto roce, ale třeba až za 5 let po nové vlně objektivně nevyhnutelné migrace? Marxisté a komunisté?Nikoli, nacionalisti a fašisti, kteří vytvoří konkrétní a bojeschopnou domobranu, případně jednotky některé z agresivních globálních kapitalistických mocností třeba NATO. Sice je nenávidím a je mi jasné, že později  skončím v koncentráku, ale POZDĚJI.Košile bližší než kabát.“

    A-mně se poprvé po dlouhé době stalo, že jsem „sklapl paraple“ a neměl, co namítnout.