alter-nativa

Diskusní téma: Josef Heller k výzvě k odstoupení předsedy Filipa

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Josef Heller k výzvě k odstoupení předsedy Filipa

26.10.2017 02:09

     Kdysi jsem polemizoval s jedním stalinistickým anonymem,s pseudonymem kladenakk jehož produkt mi kdosi přeposlal. Já anonymně neodpovídám, takže jsem se ocitl ve skupině asi 63 osob (mně známých i neznámých, z různých názorových proudů i regionů) , před kterou onen anonym odložil anonymitu a jako Kott z Kladenska (? ) a zaslal jim následující výzvu:

PROSÍM VŠECHNY KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÉ KAM VEDE FILIP KSČM, ABY SE SPOJILI  A VYZVALI PŘEDSEDU KSČM K REZIGNACI. POD JEHO VEDENÍM STRANA JDE KE DNU A PO LETOŠNÍCH VOLBÁCH UŽ JSME NA MINIMU. DĚKUJI

Někteří z adresátů, oprávněně rozhořčeni minulými anonymními aktivitami pan Kotta, protikladem mezi jeho revolučními řečmi a skrýváním totožnosti i jinými nekvalifikovanými projevy, mu jednoduše řečeno „vynadali“. Mimo jiné mu i namítli, že by měl  tuhle věc nechat na příslušných  stranických orgánech, zejména ÚV a sjezdu, a postupovat v souladu se stanovami strany Protože i já, a to již dlouhou dobu,  považuji odchod předsedy Filipa  (a to co nejrychlejší) za minimální i když nedostačující podmínku záchrany strany a hlavně proto, že s tím postupem podle stanov (a la Kozina při chodské rebelii) a obracením se na orgány má bohaté, ovšem hořké zkušenosti,, jsem vzal pana nebo soudruha Kotta do jisté míry v ochranu a reagoval následujícím mailem:


 

Vážení Kladeňáci i antikladeňáci,

      Jsem jeden z Vás, Kladeňáka jsem zkritizoval možná dávno před Vámi a teď opět, ale když jsme se tak sešli na jedné adrese, přemýšlejme trochu. Nechme stranou různé vady kladeňáka (anonymita, nepřednesení návrhu na stranickém foru) a už vůbec nehajme výhradní právo UV či sjezdu Vojtu odvolat. Trend, který vyvrcholil volbami,  byl zřejmý již hodně dlouho a bylo nás dost, kteří jsme na něj zcela legálně, podle stanov, s uvedenými jmény, upozorňovali (nešlo vůbec jen o Filipa, ale o vůbec zničující politiku vedení). Bylo to marné, manipulační mechanismy ovládané dosavadními majiteli strany fungovaly bezchybně a naše návrhy nebyly ani hlasovány (návrhová komise je úžasná zbraň).Právě s.Filip sliboval na dvou sjezdech skutečnou diskusi na programové konferenci, ale vždycky se to nějak zvrtlo, z jedné konference se udělala pochvalná stranická mše a druhá byla povinně zúžena jen na volební kampaň (i když jsme věděli, že volební kampaň nemá obecně velký vliv a u nás chudých zejména) a diskuse nebyla. Já se do ní probil  s nasazením všech pák (včetně podpory OV KSČM Praha 10) a bez dostačujícího času na vystoupení Žádný efekt, delegáti se zabývali hloupostmi a baštili manipulaci.

ÚV KSČM kdysi zabilo bez diskuse a usnesení návrh člena ÚV s.Jurošky, který si osvojil naše (určité skupiny velmi úctyhodných a kvalifikovaných členů kolem obvodu Prahy 10)) názory, který pouze požadoval, aby byli členové strany stručně informováni o tom, že ve straně existují názorové rozdíly a  v čem především spočívají (dokonce i mne nečlena ÚV, ale  člena odborného, zázemí nechali k tomu promluvit – ale -na samém konci jednání, když už všichni hleděli vypadnout) Takže ten argument proti Kladeňákovi Kottovi – o možnosti předložit- neberu. Prakticky neexistovala a nejspíš ani nadále  existovat nebude. Neberu ani zatím nikým z Vás nevyslovený argument o jednotě strany a naší společné odpovědnosti. Zatím vládnoucí „jednota“ spočívala ve faktickém vydírání jednoho proudu druhým(uznávám , že silnějším) využívajícím nechuti vedení riskovat nějaká pnutí ve straně, později už z nechuti ohrozit svoji neotřesitelnou a výhodnou pozici. A jaká může být jednota člověka, který říká – „Neboj se toho drátu spadlého na zem, nic se ti nestane“ s druhým, který říká „Nesahej na ten drát, zabije tě to.“? I Lenin přece řekl: Abychom se mohli spojit, (rozumí se v praktickém boji), musíme se nejdříve rozdělit.“ (jasně vymezit - šlo o ideologii atd.).Tahle možnost členům KSČM za současného vedení dána nikdy nebyla, o problémech zásadního strategického rázu  - npř. na jakou základní formu vlastnictví jako cíl sázet (o vztahu ke KLDR nemluvě) - se nemluvilo (propasená kauza OKD atd.), ba mluvit nesmělo, ale o tom jindy a jinde, nejlépe na mimořádném sjezdu, který by zvolil nové vedení, zejména předsedu. A že máme všichni stejnou spoluodpovědnost za debakl? Za sebe to ostře odmítám a ptám se, jak to cítíte Vy?

Bude se teď jistě mluvit o ledasčem – podle mého – a nejen mého názoru – potřebujeme především „nové náboženství“, kterým se z bahna pragmatismu, kde se bahní i mnozí jiní, musíme alespoň trochu natáhnut po hvězdách, i když s vědomím, že to nezabere hned. Musíme ale oslovit ty poctivé lidi, kteří nám nějak přestali věřit, přestali v tom bahnu rozlišovat. A do nového náboženství by mělo patřit i rozumné!!!! posunutí a vyjasnění stanoviska k minulosti (strach části lidí před obnovou negativních jevů – gulagy apod.) – PODTRHUJI -  NEJDE O USTOUPENÍ ANTIKOMUNISTŮM – JEN LEPŠI vysvětlení příčin nedostatků a vyvození poučení -  orientace na zaměstnanecké vlastnictví a samosprávný socialismus – a současně s tím – zostření kritiky kapitalismu atd. Je také ostuda, že při našich vyjádřeních k migraci a islámu (s regulací  migrace a nutností čelit tomu, že islámští migranti jsou silně ovlivňováni islamisty a lidé se právem cítí ohroženi  samozřejmě souhlasím ) nereagujeme jako marxisté - neukazujeme islamimus jako nový jev, jako zneužití staré podoby islámu současnou globální buržoasií (jak islámskou, tak tou "bílou") k manipulaci neprivilegovanými a ve vzájemných konkurenčních bitvách jako politicko-ideologické zbraně. Kolik z našich členů pochopilo, že přes výraznou nebezpečnost islámu (viz Hitler) nejde o zrůdnost rasy či kultury z podstaty, ale o zájem vládnoucích tříd, dnes globální buržoasie - a nejen islámské? Kam zmizel Leninův pohled na imperialismus (pro naši situaci je vhodná analogie první, ne druhé světové války!!!), kde nelze určit větší či menší pokrokovost imperialismu USA, EU, Ruska, Číny, Japonska, islámských zem1í? Nemluví někteří naši politici (o řadě starších členů ani nemluvě) až příliš jako Okamurovci či putinovci? Atd. O tom všem bychom si měli promluvit  a vyslat patřičné signály do společnosti - a bohužel, tím naprosto nezbytným signálem je odstoupení či odvolání Filipa a jeho nekandidování do parlamentních funkcí. Za zvážení by stálo odvolání i těch kteří svou pseudorevoluční rétorikou nejen straně nepomohli (viz Praha), ale spíše uškodili.Naděje v ně kladené sjezdem neměly opodstatnění. Nebojme se sáhnout mezi mladé a začínající politiky.Ale to už mluvím  moc.

Abych náhodou nevyvolal mylné představy – přikládám zkrácenější verzi našich úvah o novém náboženství i náš neoficiální a dlouhý návrh revize Kladna. /Viz tento web, tato rubrika/. Kdo má zájem, ať si přečte ten dlouhý, kdo menší, tak menší,kdo je líný tak nic. Ale pak nemluvte o stejné odpovědnosti a nekritizujte Kladeňáka. 

    Tohle by mohlo stačit – teď můžete nadávat mně (prosím ne za technické chyby -zlobí mne počítače a mám určité zdravotní handicapy). Zájemci o naše názory odkazuji na web https://nestalinsky-marxismus.webnode.cz neb na knížku Heller,J.,Neužil,J. a kol. – Kdopak by se Marxe bál?,Praha,Futura, 2011.

     Josef Heller (osobní data a životopis viz tento web „O nás“)