alter-nativa

Diskusní téma: Josef Heller-O dědictví vskutku neblahém - dědictví stalinismu

Tudy cesta nevede.

Roman 03.11.2016
Zdravím. Nevadí mi diskuze "na skle", aspoň si to pár lidí, kteří si kladou podobné otázky, třeba přečte.
Ve Vaší poslední reakci, podobně jako v předchozích, se dopouštíte diskusního faux-pas, které popsal již Karel Čapek (https://nepovinna-cetba.webnode.cz/news/karel-capek-dvanactero-figur-zapasu-perem-cili-prirucka-pisemne-polemiky/). Tedy žonglujete nějakými svými konstrukty, podezíráte mě, že smýšlím způsobem, který je mi cizí, a následně "vyvracíte" něco, co jste si sám postavil ( ale můj názor to přitom nebyl ). Jsou to fauly, které Čapek nazval "Imago" a "Pugna".

Za prvé, jak už jsem psal, odmítám pojem "stalinismus". To je blábol sám o sobě. Je to pojem z žargonu páté kolony. Pokud lpění na základních myšlenkách marxismu či komunismu považujete za "stalinismus", tak jste někomu hodně mazanému spolkl návnadu. Proto na tomhle parketu tančit nebudu, nemám na to čas, a nebudu vyvracet něco, co neexistuje. Stalinismus proto není "ideologií řídícího aparátu protosocialismu". To jsme zase u slovníku páté kolony. Jestli byli v politbyru nějací zrádci, kariéristé, agenti (vzpomeňte na vraždu Kirova), tak to přece neznamená, že ten hlavní, správný směr, lze označit za nějaký "-ismus" a pak ho zpochybňovat. Vždyť tím přesně plníte cíle zahraniční rozvědky, tedy kompromitovat základní myšlenky a jejich prosazovatele. Ničeho se oligarchové všech dob a zemí nebáli tolik, jako situace, kdy přijdou o své nakradené majetky, a tedy i vliv.

"znakem stalinismu je i nechuť k vědecké marxistické teorii" je opět Váš blábol. Netřeba vyvracet. Zjednodušeně řečeno : nevím co je "stalinismus", ale Stalin rozhodně nebyl blbec a neměl nic proti pravdě, praxi a ověřitelným faktům. Nedělal si iluze o lidech, miloval svou vlast a vyhnal z ní fašisty. Je to málo? Je to špatně?

Pokud jde o stav KSČM, tak i já si kladu otázku, proč se tato pasivní, senilní, oportunistická sebranka vůbec ještě nazývá komunistickou ( čest světlým výjimkám typu Skály, Ransdorfa, Filipa... ).

"občan nezískává pocit hospodáře"... Kde jste na to přišel ? Já jsem občan od nehtů na nohou až po konečky vlasů a rozhodně nepotřebuju nic "vlastnit" s "pocitem hospodáře". Chci jen žít v zemi, kde je za poctivou práci poctivá odměna, kde nelze páchat zlo bez trestu, a kde je o slabé postaráno. Nic z těchto tří jednoduchých požadavků není dodnes naplněno. A pochopení, že poškozováním obecního ubližuju sobě, je věc politické výchovy.

Socialismus ( odmítám další blábol typu "protosocialismus" ) nedojel na "nedostatečnou společenskost vlastnictví", ale na podcenění lidské povahy a vrozených sklonů. Ostatně, jaký je rozdíl mezi vlastnictvím "státním" a "společenským" ? Chlape, vždyť padáte do pasti vlastních slov ! I kdyby to byly třeba družstva, tak pořád je to, de-iure, společné, a potažmo, státní ! Nepleťte si pojem "hospodář" a "majitel". Dobře to vysvětluje třeba Bible, když objasňuje roli člověka na zemi.

Za druhé, a to mě mrzí ještě víc, jste se evidentně neobtěžoval aspoň nahlédnout na odkazy, které jsem posílal. Těžko pak vést seriózní diskuzi... Zejména u odkazu na Izborskij klub je to dvojnásob škoda, protože ten web už je pro čtenáře v ČR pár dnů blokovaný, podobně jako stránky www.northstarcompass.org, které občas jdou, občas nejdou... ( A bude hůř, protože současná věrchuška už má nahnáno tak, že otevřeně zakládá "ministerstvo pravdy" a chystá se k dalším zásahům na síti. Např. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-Rusku-pisi-o-ceskem-boji-s-jejich-propagandou-Chceme-se-dostat-do-kazdeho-telefonu-cituji-Chovance-459578 )

Za třetí, žádná společnost, která chce aspoň v hrubých rysech udržet v chodu a míru nějaký humánní a spravedlivý systém, se neobejde bez trestu smrti. S touto tezí můžete třeba i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se proti tomu dá dělat, jak pravil klasik... Věřte mi, že existují zločiny nad kterými by se Vám žaludek obracel a pouhá poprava s konfiskací majetku je to nejmenší, co se tomu člověku mohlo za jeho činy stát.

Proto i obrat "příliš mnoho obětí" je důkazem neznalosti, protože právě tohle je vysvětleno třeba zde ( https://www.youtube.com/watch?v=5GG6DAb1r3k ).

Shodneme se v tom, že nesouhlasím s krutostí vůči sovětským zajatcům. I když mezi nimi jistě byli vlastizrádci a kolaboranti, tak mnozí z nich byli určitě podezíráni a trestáni nespravedlivě, což je jistě skvrnou na Stalinově éře.

Pokud jde o současné Rusko neměl jsem na mysli žádného "Zjuganova", ale především Prochanova, kterého jste opakovaně mlčky přeskočil, případně Zaldostanova, který má šanci oslovit i mladé. Tito lidé dolaďují konstrukci letadla, zatímco Vy tady objevujete kolo a vymezujete se proti "stalinismu".

I když vím, že na ně opět zřejmě nesáhnete, tak alespoň náhodným čtenářům této diskuze doporučuji např. tyto dvě knihy, které oku novodobých cenzorů zatím unikly :

https://www.stripkyzesveta.cz/cz/knihovna/1336/svjatoslav-rybas-stalin-krev-a-slava

https://knihy.abz.cz/prodej/rusko-a-jeho-misto-ve-svete

Pokud je "dnešní Rusko je stejně imperialistický a nebezpečný stát jako USA", pak tuto diskuzi definitivně uzavírám jako nehodnou dalšího pokračování.

Re: Tudy cesta nevede.

Josef Heller 14.11.2016
Vážený Romane i jiní případní čtenáři,poslední příspěvek pana Romana je natolik závažný,že si vyžaduje stejně závažnou a taky dlouhou odpověď. Proto použiji svého práva spoluvlastníka webu a zařadím poslední příspěvek pana Romana i svoji odpověď do jednoho shrnujícího nového článku - aby to zaručeně nikdo, kdo se zastaví na webu, nepřehlédl.

Stalinismus jako ideologie řídícího aparátu deformující marxismus

Josef Heller 10.10.2016
No výborně pane (soudruhu?)Romane - konečně někdo, kdo souvisle diskutuje. Tak do toho.
Názvem nestalinský marxismus opravdu chci zdůraznit, že marxismus a stalinismus nejsou totéž - znovu opakuji:marxismus - nejen u klasiků - je ideologií dělnické třídy, stalinismus je ideologií řídícího aparátu protosocialismu, původně spojenecké třídy dělnictva, která ovšem velmi brzy po revoluci nastolila svou diktaturu nad socialistickou společností - nejen nad pozůstatky buržoasie, ale i nad ryze protosocialistickými třídami -dělnickou třídou, družstevním rolnictvem i dalšími přechodnými skupinami. Rozdíly v postavení aparátu (nejen politického, především ekonomického!!!!) se promítají jednak v ideologických rozdílech od marxismu, jednak v praxi rozcházející se i s těmi prvky marxismu, které aparát formálně uznával. Rozhodně není pravda, že marxismus je teorie (klasikové leccos tušili i o protosocialismu, zvlkáště Lenin ořed smrtí a stalinismus praxe, pravda ovšem je, že znakem stalinismu je i nechuť k vědecké marxistické teorii, to jsem moc dobře poznal a kupodivu to přetrvalo i v KSČM. Stalinismus je spíše jednoduchou soustavou dogmat, ale Stalin byl výborný propagandista, který tuto plochou dogmatiku dokázal zprostředkovat a vždycky si ji ohnul, jak potřeboval.
Pokud chcete konkrétní argumentaci o metodologických rozdílech - tak naznačuji heslovitě: nedůslednost v materialismu, nedialektičnost, přecenění nadstavbových faktorů, zejména politiky,příliš formálně právní, neekonomické pojetí vlastnictví i tříd, nahrazování práce s výrobními vztahy zjednodušenou kombinací procesů výrobně silových a politických,neschopnost aplikovat Marxovu metodu ekonomické analýzy pomocí teorie pracovní hodnoty na protosocialistickou společnost, vidět v ní skutečné,vlastnicky podmíněné třídy, velmi dlouho Stalinovi následníci odmítali existenci tříd za socialismu (Stalin určité schema měl - DT,DR a inteligence),existenci rozporů za socialismu, atd. Neostalinci dnes svůj nemarxismus dokazují odmítáním systémových ekonomicky podmíněných vad protosocialismu a přeceňováním nadstavbových faktorů - špioni, zrádci, amorálnost,kádrová politika, špatná ideologie -což sice bylo, ale nikoli prvotní a určující. Hlavní znak stalinismu vyjadřující jeho zajetí v zájmu řídícího aparátu a dnes brzdící vývoj komunistickho hnutí je jeho akcent státního vlastnictví, jeho neschopnost pochopit, že právě na nedoistatečnou společenskost tohoto vlastnictví protosocialismus dojel a proto se k němu nelze vracet jako k hlavnímu strategickíému cíli, v něm totiž občan mmimo řídící aparát neziskává plnou kontrolu nad vlastnictvím i pocit hospodáře a tím zájem na systému.Proto akcentujeme samosprávu, ale dotaženou až do centra, ne jako u Šika. Tohle všechno si můžete přečíst podrobně v naší knize, jejíž ne zcela korigovaný elektronický exemplář Vám mohu zaslat, jestliže mi pošlete Vaši adresu na soukromý mail heller47@seznam.cz. Leccos je i v různých článcích na tomto webu. Jestli nechcete diskutovat veřejně, můžeme diskutovat i formou mailů.
Od trockismu se liším tím, že trockismus dokázal poochopit rámcově existenci třídy řídícího aparátu, ale odvozoval ji jen z politiky a přidal k tomu spoustu blbostí.
Nejsem teoretik od stolu, život mne vláčel leckde a leckdo mne obohatil.Totéž kolega Neužil.
V čem bych Vám jedině mohl přiznat jistou objektivní oprávněnost hájit Stalina a jeho režim, je to, zda v konkrétnícn podmínkách Ruska a v dané historické situaci nebyl byť i nedokonalý stalinský protosocialismus jedině možným řešením.I tak si ale myslím, ale to není můlj hlavní zájem, že k nedokonalosti protosocialismu a nekulturnosti aparátu přidal nadbytečnou krutost a příliš mnoho obětí.

Západ to přirozeně ještě zveličuje.
2.světovou váílku nevyhrál Stalin, ale sovětský lid, jehož zájmy byly oihrožýeny smrtelně.Stalinova úloha je rozhodně nezanedbatelná, ale tzky rozporná -. čistyx v armádě, zbytečná krutoist vůči těm, kdi upadli do zajetí, znechucení řady lidí režie, zejména z některých národů,
Jinak -. nevím, zda jste postřehl, že pracuji s pojmem protosocialismus, který vidím jako jednu z možných (v r.1917 jedinou možnou) alternativu nekapitaklistického vývoje - jakýsi orototyp socialismu, který oecčeho dosáhl, ale dlouhodiobě se neoisvědčil, nebyl udržitelný. Nebyla to poušť a zločiny, aparát nebyl vykořisťovatelská třída.ale nakonec dal přednost svým záijmům a přeměnil se v buržoasii.
Dnešní ruský zájem o stalina je pochopitelný - stalinistické dědictví se hodí k ovládání mas i ruské buržoasii a k ní se koinec konců přimykajícím poozůlstatkům bývalé vládnoucí tídy /Zjuganov a spol.). Západní spalničky se ořeměnily v smrtelnou stalinskou rakovinu.Ideoivě se vytváří jednoita bývalých i současných vládců na bazi těch nejreakčnějších forem ideologie - klerikalismus, nacionalismus, euroasijství. Dnešní Rusko je stejně imperialistický a nebezpečný stát jako USA,Čína,EU,islamismus atd.) Dnes je nejaktuálnější mLeninovo heslo z doby porvní světové války - Proletáři celého světa - přeměňte nespravedlivou imperialistickou válku ve správedlivou válku občanskou, vyři%ďte si to kjaždý se svou buržoasií, ale v jednotě a solidaritě (dnes by to nemuselo být válkou,vlastně to nesmí být válkou, jinak svět skončí). Omluvte chyby, zlobí mne počítač a tzv. spánková apnoe, proto jsem se opozdil s odpovědí.

Zklamání z diletantismu a neobjektivity

Roman 12.09.2016
Vřele doporučuju prof. Hellerovi, aby si na stará kolena doplnil znalosti. Už jen to málo dokumentů, které se zatím na internetu dají najít, demýtizuje Stalina dost zásadním způsobem. A když píšu "demýtizuje" tak tím myslím i pomluvy, které na něj byly úmyslně nalepeny po jeho smrti.
Viz. např. rozsáhlé dílo Юрий Мухин - Убийство Сталина и Берии ( https://www.ymuhin.ru/category/темы/сталин ) ze kterého byly úlomky čteny i na Svobodném rádiu.
Nebo dokument "Разгром Пятой Колонны", který lze shlédnout na youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=O2us1564cD4 )
Příp. autentické citáty ( https://outsidermedia.cz/soucasnici-o-stalinovi-1/ https://outsidermedia.cz/soucasnici-o-stalinovi-2/ )

Re: Zklamání z diletantismu a neobjektivity

Josef Heller 14.09.2016
Pane nebo soudruhu Romane. Měl byste si na asi mladší kolena procvičit logiku a schopnost porozumět textu, ale především marxistickou metodologii. Patrně Vám uniklo, že mne vůbec nezajímá hašteření o počtu oběti, o podílu Josifa na nich, o ppodílu Chruščova a spol a o jejich stalinismu apod. Vícekráte jsem již zdůrazňoval, že pojm stalinismus není o úloze J.V.Stalina, ale o systému a ideologii vládnoucí třídy protosocialismu, zejména o její neblahé roli dnes. Pojem stalinismus používám jen s ohledem na omezenost běžného vědomí, které není schopné absorbovat skutečně vědecký pojem a to"ideologie a politika vládnouicí třídy řídícího aparátu protosocialismu" Tuto omezenost jste mi právě potvrdil.
Nicméně oceňuji, že jste se vůlbec obtěžoval nějak reagovat na můj text. Smysl by mělo a víc by mne bavilo, kdyby se Váš příspěvek týkal toho, co je v textu obsaženo a na co text reaguje. Nemohl byste napsat další příspěvek, tentokrát k věci?

Re: Re: Zklamání z diletantismu a neobjektivity

Roman 29.09.2016
Nestalinský marxismus - už to slovní spojení je důkaz hlubokého nepochopení a neznalosti. Případně důkaz medvědí služby a spolknutí propagandy, kterou kdysi rozpoutal Chruščov, Solženicyn a další.
Opustit Stalina v marxismu znamená doporučit zámečníkovi návrat od ocelového kladiva k pěstnímu klínu. Nebo vyučovat barokní hudbu bez Bacha či zakládat vegetariánské řeznictví.
Stalin byl marxista a komunista par excellence. Na rozdíl od Marxe měl však tu výhodu, že mohl řadu let sledovat aplikaci Marxových myšlenek v praxi, a ne jen teoretizovat někde u stolu. Mohl promýšlet další postupy a souvislosti, které už ani Marx logicky nemohl analyzovat a popsat, protože je nestihl zažít.
V neposlední řadě porazil Hitlera a vyhnal jeho vojska z východní a střední Evropy, čímž zachánil Poláky, Čechy a Slováky před osudem německých otroků, výhledově určených k likvidaci.

Pokud jste tedy chtěl odmítnout to nepravdivé, co se dnes o Stalinovi učí, pak by se snad dalo krátce uvažovat o názvu "nestalinistický marxismus". Delší úvaha by však musela odmítnout i tento název, protože je to za prvé pitomost a za druhé by si to jednodušší lidé špatně vyložili. Marxismus bez Stalina je trockismus.

Mrháte čas a jdete slepou uličkou. V Rusku už mají tyhle "ideové spalničky" za sebou a to dobré, co Stalin dokázal otevřeně oceňují ( např. https://www.izborsk-club.ru/ ). Nebo již zmíněný Юрий Мухин.

Pro ty, kdo mají problémy s ruštinou je pár informací třeba i tady ( https://lukassluka.blog.idnes.cz/ ).

Josef Heller-O dědictví vskutku neblahém - dědictví stalinismu

14.08.2016 11:27

   (Sdělení administrace - nepřehlédněte diskusi k článku!!!) 

 Po ztroskotání prvního historického pokusu o socialismus jsme pracně dávali dohromady to, od čeho by se mohla odrazit nová, ze systémových vad prvního pokusu poučená cesta k socialismu skutečnému a trvalému. Přes prožívané trauma jsme já a moji přátelé měli radost že nás už nebude zatěžovat to,co  překrucovalo marxismus a diskreditovalo projekt socialismu. Konečně jsme se mohli zbavit ideologie a politiky vládnoucí třídy minulého systému – řídícího aparátu.

     Patřili jsme totiž k těm, kteří již poměrně dlouho před koncem systému,vlastně po celý náš profesní život (silně ovlivněný rokem 1968, nejvýznamnějším, i když ke krachu odsouzeným, pokusem o socialistickou reformu), důsledně  aplikovanou marxistickou metodologií prováděli analýzu systému. Věděli jsme  relativně dost o tom, že již od počátku byl první pokus o socialismus limitován určitým zárodkem rakovinného nádoru, který stále více rostl, až celý systém zahubil. Samozřejmě jsme byli tehdy a kdykoli později schopni vidět i jeho klady,jeho progresivní historické místo. Bylo nám jasné  zejména to, že na dané, především ekonomické úrovni industriální výroby a přetrvávající staré dělby práce nemohlo vzniknout nic jiného, než tento nedokonalý „prototyp“. Vzniknout ovšem musel, to bylo dáno krizí kapitalismu a vůlí mas.  I on musel být vyzkoušen a přinesl lidstvu mnoho dobrého a cenné poznatky pro budoucí projekt.(O naše poznatky přirozeně neměla tehdejší elita zájem a my byli do té míry sobci, že jsme na sebe pány příliš neupozorňovali. K nám by totiž žádné dolary ze západu neplynuly. A spojenectví s pány Havly či Bendy nás nelákalo)

      Ale tu (tedy při formování nové podoby komunistické strany a ideologie) přišel šok. Já i moji přátelé „jedné krve“ jsme zjistili, že i v naší straně existují lidé, kteří možná jsou antikapitalisty a stoupenci socialismu, ale prokazují mu medvědí službu. Podlehli emocionální reakci na prudkou antikomunistickou i antisocialistickou ofenzívu vítězné buržoasie a jejich slouhovských sil doma i v zahraničí. Rozzlobilo je (jako i nás ostatní) zcela neobjektivní, až hloupé a směšné desavuování komunistického projektu v teorii i praxi, včetně směšného kádrování „zákony“ státu o ohavnosti komunismu a operetními  institucemi typu VUSTr. Obrátili se tedy  ke kořenům. Bohužel nikoli ke klasikům marxismu, ale k nejvýraznějšímu symbolu politiky a ideologie minulé vládnoucí třídy – J.V.Stalinovi a jeho režimu.

    A když návrat ke kořenům, tak pořádný – nejen rehabilitace Stalina jako ubohého neviňátka, které za nic nemůže a má jen klady,nejen bagatelizování a zpochybňování zjevných fakt o metodách a obětech stalinismu (vůbec nešlo jen o J.V.Stalina a u Stalina nešlo jen o jeho jednání poškozující socialismus. Hlavním propagandistickým prostředkem neostalinismu se stalo odmítnutí a ostouzení toho, co dočasně zachránilo první formu socialismu. Šlo o dodatečné revidování XX. sjezdu KSSS a jeho závěrů o kultu Stalina, které bylo svého času masově přivítáno opravdovými  hrdiny v jeho budování – obyčejnými pracujícími lidmi, včetně teoretiků snažících se, tehdy bohužel neúspěšně, zachránit a rozvíjet projekt socialismu a komunismu.

     Nešlo jen o odmítnutí XX.sjezdu, ale celé antistalinské vlny, která se zvedla, a vytýčení obzvláště pochybeného hesla, že antistalinismus je hlavní formou antikomunismu.

   Jako příklad je možné uvést přímo modelový  článek Pavla Pilného v HaNo pod názvem „Neblahé poselství a dědictví.“, podnícený kvalitní a objektivní analýzou XX. sjezdu, kterou provedla  členka Centra teoretických a strategických studií VB KSČM PhDr.M.Hrošová. Článek P.Pilného odhaluje celou pochybenost a omylnost stalinského myšlení vytrvale setrvávajícího na strnulých dogmatech a pseudologických interpretacích dějinných procesů. Je to myšlení skutečně obdivuhodně primitivní.

    Co je špatného na XX. sjezdu? Neprávem odsoudil Stalina – to je zjevená pravda, kterou autor, sám praktikující nehistorik, nemůže nijak dokázat.Snesená fakta jednoznačně vykládá jako lež a propagandu protivníka a zrádců, počty obětí jednoduše snižuje o hodně procent přesně tak, jako je nepravdivá a neodborná interpretace buržoasních historiků zvyšuje. Metoda P.Pilného i S. Courtoise (hlavního dodavatele údajů zveličujících počet obětí) je stejná.

      Nemají však stalinisté pravdu, když omlouvají Stalina tím,že i podle klasiků marxismu je užití násilí, které je Stalinovi vytýkáno, nutno posuzovat konkrétně historicky. Bohužel, v minulosti nejednou sloužilo jako porodní bába nové společnosti, protože lidé to zatím jinak neuměli. I kapitalismus se při svém vzniku brodil v krvi a brodí se v ní stále.

      Je to sice krutá,ale přece jen pravda, stalinisté však nedovedou pochopit, že  toto násilí, někdy může být současně lékem i jedem a někdy se stává smrtelnou chorobou která systém, především jeho ekonomiku zaškrtí. Zločiny kapitalismu nemohou omluvit zločiny naše, počet obětí nerozhoduje, i jeden zbytečně utracený život, i pouhé znemožnění osobního rozvoje v milované profesi, jaké postihlo řadu obětí normalizačních čistek, je pro socialismus ztrátou a vinou. Právě klasikové, i když se nebáli revolučního násilí, upozorňovali, že ve srovnání s minulými třídami, zejména s buržoasií, má zájem řešit problémy humánně.  A historický význam XX. sjezdu je právě v tom, že  dokázal odmítnout a ve svých důsledcích i prakticky omezit ty nejhorší formy násilí spojené se vznikem systému.

   A na tom nemůže nic změnit ani to, že rozsah stalinského násilí a počet obětí je a bude zřejmě ještě dlouho diskusní záležitostí. Už vůbec nedůležité až dětinské je neustálé přežvykování faktu, že Stalina odsoudili stalinisté,podílející se na nezákonnostech a zbytečném násilí, jako např. N.S.Chruščov. Nic na tom nemění fakt,že si část stalinské politické elity vyjadřující specifické zájmy řídícího aparátu  uvědomila neudržitelnost systému a nutnost zásadní změny. Na věci nemění nic ani to, že si tato elita neuvědomila nebo jen nepřiznala skutečnou hlubinnou podstatu systémových vad a jeji reforma jen oddálila zánik systému, aniž by vyřešila jeho zásadní problémy. I tak se ulehčila zátěž širokých vrstev občanů, včetně samotných komunistů, a prototyp socialismu mohl dosáhnout významných úspěchů.

    Nakonec má však P.Pilný proti XX.sjezdu a destalinizaci obzvláště pádný argument-totiž,  že údajně nahrál protivníkovi, že byl zneužit antikomunismem proti socialismu a komunistickému hnutí a že je příčinou toho, že M.Gorbačov a spol. za 33 let vydali socialismus Západu. Opravdu úžasná logika. Pokračování ve stalinských deformacích, které by znemožnilo ekonomický rozvoj a nutně vyvolalo odpor mas by zřejmě světovému revolučnímu procesu prospělo!!! Logika autora by se ještě měla doplnit nějakým objevem ruského stalinsko-putinovského  historika (jak je vidět, ruské globální buržoasii stalinský odkaz nevadí,proč asi?) že ten sjezd vyvolala a zrežírovala |CIA, jejímž byl Chruščov, Molotov,Malenkov,Bulganin.Kaganovič apod, agentem (někteří z nich byli možná jakožto Židé a jistě i sionisté agenti  Mossadu).

    Goebbels a Rosenberg by měli radost, zato K.Marx  a V.I.Lenin by zaplakali nad tím že lidé hlásící se ke komunismu vlastně ignorují materialistické pojetí dějin, o dialektice a třídním přístupu nemluvě, že nedovedou  sestoupit ze sféry politických machinací a špiónských provokací k ekonomické realitě, k charakteru vlastnictví výrobních prostředků. Žasli by, že po 40 letech existence systému provozujícího různé formy vzdělávání v celkem nezkreslených základech marxismu, zejména vzdělávání komunistů, dnes titíž  komunisté nejsou s to vidět hlavní problém minulosti v nedostatečné možnosti občanů jednat jako vlastníci, v nerovnosti možností různých tříd vlastnicky rozhodovat a z ní vyplývající nepřekonatelné politické nedemokratičnosti komunistického hnutí i celého politického systému.

    A jestliže tito komunisté uvažují takto, když jsou všechna podstatná fakta pro analýzu systému k dispozici a historie nám dala pořádný políček,jehož důsledky jsme si mohli „ohmatat“, jak budou uvažovat v dnešní složité situaci? Nacházíme se totiž v takovém bodu krize globálního kapitalismu, kdy se, podobně jako po nástupu fašismu podstatné rozpory světa a podstatná řešení dočasně skryjí za bezprostředně aktuální problém. Tím bude vyprovokovaná předčasná masová migrace a soužití různých kultur, což jsou projevy bezohledné mocenské i ekonomické rvačky různých skupin globální buržoasie a jí ovládaných státních i nadstátních elit. Globální buržoasie balancuje kvůli svým krátkodechým ziskům  na pokraji světového zničujícího konfliktu. Přitom úspěšně využívá kulturních rozdílů a na nich budovaného etnického napětí k tomu aby odvedla nespokojené masy od antikapitalismu k náboženskému fanatismu,rasismu a fašismu a poštval je proti sobě.

  Jak se v této situaci zachovají stalinisté neschopní marxistického vidění světa? Co Ty na to Pavle?