alter-nativa

Diskusní téma: Podepisuji, ale !!!– otevřený dopis J. Hellera V.Klontze -Jaklové.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Podepisuji, ale !!!– otevřený dopis J. Hellera V.Klontze -Jaklové.

26.10.2017 00:03

   Těsně před volbami rozeslala kandidátka za Jihomoravský kraj,doc.PhDr.Klontza -Jaklová,CSc. (obor archeologie),aktivní osobnost v tzv.ortodoxním názorovém proudu, do všech stranických kanálů proklamaci, ve které ostře kritizuje oportunistickou, nerevoluční  politiku KSČM, zejména jejího vedení. J.Heller reaguje na tuto proklamaci.-pozn.admin.)

 

    V Praze 18. 10. 2017

 

Vážená soudružko docentko,

Vladimír mi přeposlal Vaši proklamaci, ve které vlastně vyzýváte k diskusi a kladení protiargumentů. Beru to s rezervou, protože už jsem Vám podobnou výzvu narvanou protiargumenty posílal dvakrát -poprvé jste neměla čas se tím zabývat (pozoruhodné,když máte takový zájem o analýzu)   a podruhé jste mi neodpověděla vůbec. Tato Vaše proklamace bude asi spíše určena Vašim stoupencům a vůbec voličům, aby Vás kroužkovali – ale prosím, předpokládejme, že tomu tak není.

      Budete asi překvapena – skoro celou Vaši proklamaci bych bez velkého rozmýšlení podepsal. Sám sem už na toto téma vystupoval i psal, i když vlastně nemám kam psát a kde vystupovat. V Haló novinách jsem už léta cenzurován – když mi něco otisknou, tak hned musí otisknout alespoň dva příspěvky Vašich názorových souputníků.

     Ale k věci – podepsal bych Vaši proklamaci, protože je to pravda. Popisujete přesně probíhající proces, na kterém nic moc nezmění ani dobrý volební výsledek (máte pravdu, vždycky bude dost protestních hlasů potřebných k tomu, aby se oportunní partokracie KSČM udržela v pohodlné symbióze s kapitalismem (kvůli svým kamarádům závislým na zaměstnání v KSČM /bez atraktivních prebend!!!/, protože obětovali všechny osobní šance na nějakou profesní kariéru k tomu i osobní život jako takový, nechci ani pomyslet na třesk, který by proběhl v případě výrazného volebního krachu – oni by byli totiž obětním beránkem za hříchy majitelů strany).

     Jenomže!!! – ta Vaše pravda není pravdou celou a nevysvětluje ani jednu výraznou příčinu toho, proč řada kdysi komunistických stran podléhá oportunismu bernsteinovského typu, zatímco druhá část končí v sektářském levičáctví neschopném oslovit masy a opravdu kapitalismu uškodit.

   Ve své proklamaci máte hodně o dialektice a analýze, odoláváte se správně na myšlenky i formulace klasiků, ale  o analýze  skutečné marxistické, materialistické, ale také tvůrčí vzhledem k změněným poměrům  si může čtenář proklamace, pokud zná marxismus, nechat jen zdát. (Mám na mysli analýzu, kde by autor – podobně jako Lenin v Imperialismu- sice nezpochybnil správné závěry klasiků, ale dokázal je aplikovat na vývojové stadium, které klasikové přímo nezažili. Naopak já mám s Vašimi souputníky a konec konců i s  Vámi ten zážitek, že když jsme se s kamarády o takovouto tvůrčí, ale marxistickou analýzu pokusili (a úspěšně) byli jste to vy, kdo nás označil za revizionisty  zrádce a odmítli s námi diskutovat,údajně proto, abyste nám nedělali reklamu. (Není důležité, zda jste to byla Vy nebo třeba Kollarčík či Košťál – jistě jsou osobní rozdíly, ale metodologii máte vcelku jednotnou, ani od Vás jsem nezaznamenal výraznou odchylku).       

    Co chybí Vaší analýze? Správně kritizujete stranickou linii, že nemá jasný strategický cíl – předkládali jsme na sjezdech i jinde řadu návrhů, jak to změnit, nebylo ani hlasováno o návrhu informovat členskou základnu o existenci názorových rozdílů a jejich charakteru. (návrhové komise  a jejich ztotožnění či neztotožnění s návrhem a usnesení typu“na vědomí bez projednání“ – to je strašná zbraň partokracie).

   Jenomže, co je tím strategickým cílem? Jak jej chápete Vy, je celkem jasné -vrátit se zpátky se vším všudy (se vším podstatným z hlediska marxismu – to jest především se setrváváním na nedokonale společenském vlastnictví výrobních prostředků,ve kterém měl klíčovou roli řídící aparát, nikoli dělnická třída. Přitom Vám jaksi nevadí, že tento systém na celém světě zkrachoval – neohánějte se Čínou, Kubou či KLDR – Čína se rekapitalizuje, Kuba zraje k čínské cestě a KLDR je odporná asijská despocie, urážka pojmu socialismus (snad znáte Marxovy výroky  tzv. asijském výrobním způsobu, v SSSR s tím hodně pracovali). Proud, ke kterému jste se zatím hlásila, to má jednoduché – systém byl v pořádku až na nějaké ty drobné, za které ještě navíc mohl tlak západu a pád má příčiny ryze subjektivní – morální zvrhlost Gorbačova a jeho party, pikle rozvědek. Kde zůstal marxismus, dialektika, materialistické pojetí dějin, které požaduje analyzovat především vlastnické vztahy a třídní strukturu,vidí určujíc příčiny uvnitř systému a ne vně (ty vnější mohou vést např. k násilnému potlačení, což ale nebyl náš případ, že?), nepřeceňuje roli osobnosti v dějinách a hledá zájmy tříd. Kde zůstalo nepřeceňování role politiky a marxistické pojetí prvotnosti ekonomiky, tedy vlastnických vztahů? Kde zůstala politickoekonomická analýze systému provedená metodou Marxova Kapitálu (?)/My jsme ji - možná nedostatečně – ale provedli – o čemž Vaši  a Vy nemáte ani tušení. Mluvíte o významu teorie a marxismu, ale vůbec ho neznáte a když se Vám postup klasiků nehodí, tak najednou máte stejně jako antikomunisti či oportunisti názor – Marx žil v jiné době. Váš tlak blokoval desetiletí možnost vzdělávat členy – zejména mladé – ve skutečném marxismu a místo toho jim rval do hlavy zcela subjektivistické, nemarxistické přístupy. Poznatek logicky vyplývající z metody, ale i řady autentických vyjádření klasiků – viz Leninova definice tříd – to, že mohou být i neantagonistické – atd. – a že existoval třída řídícího aparátu nikoli jako vykořisťovatelská, ale jako nedostatečně ekonomicky zainteresovaná na optimálně společenské správě výrobních prostředků i živé práce, ve vás vyvolával přímo hysterii a nenávist až patologickou (ovšem bez chuti diskutovat a argumentovat). Takže na vás pasuje ta anekdota o psu, který sám nežere ale jiným žrát nedovolí.

     Bez správné marxistické analýzy minulého systému nelze ani účinně čelit antikomunismu, ani oslovit tu část společnosti, která je objektivně v rozporu s kapitalismem, i když si to neuvědomuje (o procesu uvědomování viz Lenin Co dělat?) a je navíc i schopna kapitalismus zbourat. Návrat k starému, stará, byt i řízně antikapitalistická rétorika, bez věcného obsahu neosloví moderní nosné třídy a skupiny.

     Navíc – Vaše povrchní analýza bez politicko-ekonomického základu Vám neumožnuje identifikovat tu nosnou třídu. Neumožňuje Vám správně aplikovat Marxovu teorii historické role dělnické třídy a pochopit, že i tato třídy se od Marxových dob jevově změnila, aniž by se změnilo její vlastnické postavení – hrobaře kapitalismu. Většina z Vás nechápe, že znakem této třídy není manuální práce či nízká spotřeba, že tradiční industriální proletariát se mění na znalostní, tzv. kognitariát, že inženýr obsluhující automatickou továrnu nebo vědec produkující patenty je stejný dělník jako klasický soustružník,ovšem má větší možnosti vést s kapitalismem třídní boj (Hackeři). Na takovéhoto dělníka si však nepřijdete s nostalgickou iluzí o minulém systém a s vizí státně byrokratického vlastnictví. Kapitalista neodejde dobrovolně – to máte pravdu- ale Marx taky hovoří o klesající míře zisku při tradičním vykořisťování. Už dnes pozorujeme honbu za ziskem plynoucím z intelektu pracovníka, jeho vzdělání, talentu apod. Kognitariát nebude možné manipulovat a ždímat klasicky. Bude se muset smířit  tím, že mu větší volnost v rozhodování i podíl na zisku. Bude-li kognitariát včas a správně veden a sám povede spojenecký svazek dalších pracujících i drobných vlastníků, může vést s kapitálem boj o míru spolurozhodování až k přechodu k samosprávnému zaměstnaneckému vlastnictví a dotáhnout ho až d nejvyšších pater ekonomiky a samozřejmě paralelně totéž i v politice. Zmínila jste dějinné analogie – připomeňte si přeměnu anglického feudála v buržou, který teprve dodatečně doklepl svoje faktické vítězství politicky a vojensky, připomeňte si, že buržoasní revoluce v řadě zemí proběhly pozvolna, bez jednorázového konfiktu (Rakousko,Německo,Skandinávie, konec konců i USA atd.) Tato prognóza není opuštění marxismu, není nerevoluční – revoluce nemusí být jen jednorázové dobytí Zimního paláce viz náš Únor),neznamená pasivní čekání, ale každodenní boj, ve kterém se masy učí nejenom vybojovat si větší mzdu, ale hospodařit, což klasický proletariát u nás i jinde neuměl a nemohl a musel přenechat klíčovou roli aparátu, čímž vznikl nikoli diktatura proletariátu, ale aparátu. Náš projekt samosprávného socialismu, i když zárodečný, není filipovským oportunismem a mohl by pozvednout stranu vnitřně i navenek.

   Nebudu to víc rozvádět – ale tohle je ta správná marxistická  analýza jdoucí z ekonomiky. Kdybyste ji byli schopni, když už ne sami provést, tak alespoň přijmout od nás, základ jsme měli už dlouho před listopadem a po listopadu jsme ji rozvinuli (ne převzetím buržoasní ideologie, ale pokračováním v marxismu), mohli jsme za dvacet let udělat velký pokrok. Místo toho paradoxně jste právě Vy pomohli k vítězství oportunistům.Pálili jste na naše pokusy o marxistickou modernizaci, vydírali jste jednotou strany (cožpak Lenin nenapsal „abychm se mohli sjednotit, musíme se rozejít“?) a možností zneužití nepřítelem, což vedení děsilo. Takže vedení v centru i dole hledalo objektivně z marxistického hlediska nemožný kompromis,což potupně přešlo až do zmrazení diskuse o hlavních problémech a totálního odklonu od otázek strategického cíle. Nás brzdilo,  Vám ustupovalo. A na této stav si zvyklo, spojlo si s ním svoji kariéru a ospravedlňuji si ho. Vznikl stav, kdy náš politik v televizi (při výjimečných vystoupeních) bud podléhal Vaší argumentaci nebo se kroutil jako had, aby Vás nenaštval, takže nemohl nikomu nic vysvětlit a získat.

Bez  vyjasnění strategických otázek nemůže mít strana dostatečně kvalitní celkovou propagandistickou linii, pokud nesdílíte známý Bernsteinův výrok – cíl je mi ničím, hnutí – to dnes znamená funkce, prebendy, kšeftíčky – je mi vším. V posledních letech jsem tento výrok  od špičkových funkcionářů strany slyšel vícekráte. Naopak – za svou snahu, aby strana měla vizi a aby jí byl podřízen středně dobý a krátkodobý program, sklidil označení jako „jurodivý“,“mesianista“,utopista – oportunistů a o Vašich zase zrádce, antimarxista, revizionista, trockista,apod.

 

 Díky Vám nebyla přijímána potřebná rozhodnutí a programy, všechny návrhy šly pod stůl a jen se bralo na vědomí, nikdo nedokázal lidem vyvrátit jejich obavy  z obnovy negativ minulosti a proto nedokázal ani rázně zpražit antikomunistické útočníky s jejich primitivní argumentací.naopak po léta sbírá OVPa 1 a jiní podobní Skálové sílu k revizi i toho dobrého, co z hodnocení minulosti zůstalo v kladenském programu. Společenské vlastnictví jako klíčové jsem přes velké překážky do liberecké politické deklarace protlačil já a moji přátelé..Naopak vaším stoupencům se daří zabránit tomu, aby tato věta byla ve stanovách, takže tam zůstává, co mně nelíbilo už na Kladně – teze pluralitním vlastnictví kterou kritizujete. To jsou paradoxy,paní Věro, co?   

  

    Takž neprotahujme to – jestliže právem a přesně kritizujete oportunismu ve straně a zejména jejím vedení a tím pádem propasení historické šance účinně posunout vývoj kapitalismu ke krachu, tak zametejte především před prahem vašeho názorového proudu, přiznejte si svou odpovědnost za tento stav,vraťte se od Stalina k Leninovi a Marxovi a studujte jejich dílo, diskutujte s námi a poučte se zejména z marxistické politické ekonomie a metody \kapitálu a Teorií o nadhodnotě, případně z Leninova Co dělat? A Velké iniciativy – definice tříd. Pomozte prosadit dlouhodobou orientaci strany na samosprávný socialismus a zaměstnanecké vlastnictví dotažené až do centrální regulace ekonomických mechanismů, plus samosprávu v celé struktuře společnosti. Chcete-li využít našich poznatků – čtěte web můj a Neužila htt://nestalinsky -marxismus.webnode.cz, případně naši knihu Heller,Neužil a kol.,Kdopak by se Marxe bál?,Futura 2011, mohu poslat ektronicky. Jako přílohy  příkládám dokument Nová ideologie (bude v tom nové internetovém časopise Alternativy) a můj pokus naznačující možnosti spojit při případné revizi Kladna kroky k dlouhodobému cíli s těmi bezprostředními.

    Ale vím, že tohle celé píšu zbytečně,v předvolebním rumrajchu se zase na všechno vykašlete – hodně z lidí z Vašeho proudu totiž jen kecá, ale studovat a pracovat se jim nechce. U Vás to možná tak není, ale pochybuji. Do budoucna považuji za nejpravděpodobnější, že od KSČM s odštěpí ti nejurputnější nostalgici, prospěcháři se přebarví  a strana bude dále živořit v bahnu sociáldemokratismu. Ten skutečný prapor  nejspíše zvedne někdo jiný, z jiného prostředí, čehož se už nedožiju – ale moje svědomí je čisté, udělal jsem všechno, co jsem mohl.  Ale Vy stalinisté, si můžete na konto připsat jen jeden velký úspěch – že jste pomohli buržoasii a oportunismu vyřídit možný nástroj boje proti kapitalismu za zájmy neprivilegovaných.