alter-nativa

Na tento mail můžete zasílat články, připomínky, náměty i dotazy. Předem se omlouváme, pokud se naše reakce i práce se zaslanými materiály budou někdy opožďovat. Nejsme mladíci a máme různé životní limity. Uvítáme jakoukoli pomoc, radu či dokonce sponzoring našich aktivit, jejichž prvořadým cílem je šířit nestalinský marxismus do odborné i občanské veřejnosti, a to vzhledem ke kritickému stavu naší společnosti i světa jako takového. Díky. J. Heller

Články

     Kdysi jsem polemizoval s jedním stalinistickým anonymem,s pseudonymem kladenakk jehož produkt mi kdosi přeposlal. Já...
  (Přetiskujeme článek Josefa Hellera, který začal vycházet v Parlamentních listech  24.10.2017.Zachováváme úpravu Parlamentních...
  (Před několika lety koloval na netu článek nazvaný "Romové či Cikáni" bez bližší identifikace místa vzniku a autora. Později jsem zjistil,...
  (Parlamentní listy 13. 10. 2017 . Reakce J.H.  viz výše.) Není mým cílem jakkoliv škodit KSČM či poskytovat munici komunistobijcům typu...
   Těsně před volbami rozeslala kandidátka za Jihomoravský kraj,doc.PhDr.Klontza -Jaklová,CSc. (obor archeologie),aktivní osobnost...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

O čem se dočtete a s čím se můžete sami do  rubriky články přidat

13.08.2014 12:02

V této rubrice uveřejňujeme kratší články autorů, kteří nám je zaslali na mail, a neporušují obecné zásady humanity a etiky. Ostrá polemika i kritika  názorů či metod uvažování autorů je povolena. Články se po nějaké době, průběžně přesouvají do archivu, přičemž budeme přihlížet k podnětnosti a délce diskuse. Majitelé stránek neodpovídají za obsah článků.

Své podněty můžete zasílat na j.heller47@seznam.cz nebo se přidat se svými názory do diskuze. ... Diskuzní fórum

 

Vítejte na našem webu

Uvědomujete si, kam jste vstoupili?

Čestně Vás varujeme!

Možná, že na Vás za rohem číhá bolševik s hvězdou, srpem a kladivem.

Možná, že do Vás vnikne virus třídní nenávisti, údajně schovaný ve vousech klasiků marxismu.

Stále se nás nebojíte?

Pak jste pro nás ti (praví) leví.

 

Kdyby se stal zázrak…

a někdo, kdo nejen  náhodou zabloudil na tyto stránky, ale dokázal si i něco přečíst a – což by byl zázrak – pocítil potřebu diskutovat, pak prosím, oznamte mi to na adresu heller47@seznam.cz. Už mne přestalo bavit zbytečně prohlížet jednotlivé rubriky a články. Ztratil jsem další část iluzí o občanech této společnosti, zejména o intelektuálech. Nicméně v případě zázraku rád odpovím.

Josef Heller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Odkazujeme
KSČM www.kscm.cz/
SDS www.sds.cz/
Polit. hnutí OMMO www.hnutiommo.cz
MARATHON www.valencik.cz/
Zvědavec www.zvedavec.org/index.htm

 

"Píše se rok 20??.   Pan ing. Marek Novák je občanem České socialistické republiky, členského státu Evropské socialistické unie. Je mu 35 let, je ženatý a má dvě děti. Jeho otec Josef pracoval dlouhá léta v soukromé nadnárodní společnosti  Mexon.  Brzy potom, co společnost nevydržela konkurenční boj, potýkala se s velkým nedostatkem zájemců o práci a přestala být schopna plnit závazky ke státu a Evropské unii i mezinárodním finančním institucím a převzala ji samosprávná nadnárodní společnost Mondragon, odešel do důchodu. ...

J. Heller

Více zde: https://nestalinsky-marxismus.webnode.cz/news/j-heller-pohadka-o-samospravnem-socialismu-a-socializujicim-se-svete-/

 

Doručujeme

Josef Heller - Socialismus a Pražské jaro

Josef Heller - Prožíváme střet civilizací?

Josef Heller-Co je stalinismus?
 

  Josef Heller-O dědictví vskutku neblahém - dědictví stalinismu

Více zde: https://nestalinsky-marxismus.webno
František Neužil: O jedné zvláštní a podivné ekonomické teorii, aneb velmi nedokonalý pokus o kritický rozbor...

J. Heller: Pohádka o samosprávném socialismu a socializujícím se světě…


Josef Heller, František Neužil: Návrh alternativní ideologie KSČM pro současnou etapu vývoje levice i společnosti

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Jaký je váš názor?

První historický pokus o nekapitalistickou variantu společnosti nebyl socialismem ani komunismem, ale pouze tzv. protosocialismem pod diktaturou třídy řídícího aparátu. Bylo to vedlejší rameno dějinného toku směřujícího ke komunistické společensko-ekonomické formaci. Nebylo pouští a devastací, ale nemělo trvalou perspektivu.

Po neúspěchu protosocialismu je jedinou možnou cestou progresivního vývoje společnost založena na zaměstnaneckém vlastnictví dotaženém do nejvyšších pater společenského řízení, s širokou demokracií a samosprávou ve  veřejném životě.

Klíčovým momentem překonání kapitalismu musí být formování samosprávného vlastnického sektoru již v lůně kapitalismu, na základě politického boje neprivilegovaných vrstev vedených novou podobou dělnické třídy, tzv. kognitariátem. Tomuto vývoji bude nahrávat vývoj výrobních sil, který donutí kapitalisty orientovat se na znalostní výrobu a vykořisťování kognitariátu. To si vynutí novou motivaci pomocí prvků samosprávy, která se kapitalistům pod tlakem politického hnutí neprivilegovaných  vymkne z ruky. >>> Sledujte a pište do diskuze >>> Diskuzní fórum