alter-nativa

Diskusní téma: Anti - Koba

Závěrečná poznámka

Koba 28.08.2014
Pane Hellere, už je to celé moc dlouhé a jistě se shodneme, že to k ničemu nevede, takže to ukončíme.
Moje a jistě i Vaše časové možnosti jsou limitované a když jsem tuto diskusi otevřel, tak jsem vůbec netušil, kam až se to dostane.

Dovolím si proto závěrem už jen pár nesystematických poznámek:

1) Nejprve technická: při kopírování diskuse Vám někde zmizely příspěvky pana Tejkla. Myslím, že by bylo vhodné je někde připojit, neboť byly fundované a k věci a také by bylo vůči panu Tejklovi nefér ho nějak zcenzurovat.

2) Případné zrušení nebo reforma institutu "duševního vlastnictví" nemusí v žádném případě znamenat nějaký konec kapitalismu - je to jen konec nebo omezení jednoho typu monopolu. Nic více.
Konec kapitalismu není ani cílem převážné většiny těch lidí, kteří se v tomto angažují. Opakuji - a můžete si to dohledat např.na webu Free Software Foundation, kde visí různé materiály k filosofii této organizace - ideologickým východiskem je liberalismus.

3) Když jsem Vám odpověděl na Vaši závěrečnou otázku, tak jsem Vám ani nepotvrdil nějaký brzký zánik kapitalismu ani nemožnost návratu nějakých forem socialismu, které už tady byly, třeba v nějaké pozměněné formě. Stejně tak není vyloučen nějaký způsob dobývání renty nebo něco v tom smyslu, co navrhuje pan Tejkl. Pokud jste si z toho odnesl závěr "nic než samospráva", je to Váš omyl.

4) Deník referendum nesleduji, jen jsem se v podstatě náhodně dostal na ty Vaše diskuse s panem Poláčkem a občas jsem se pak podíval, co se tam děje. Nezlobte se, ale za vyloučení z diskusí si můžete sám, neboť jste soustavně porušoval jejich etický kodex především urážením oponentů a občas také spamováním. A nezapomeňte, že na uveřejnění článku není žádný právní nárok - je věcí vydavatele, co zveřejní a co ne. Vy také nejste povinen zveřejnit na tomto svém webu všechno, co Vám kdo zašle.

5) Nezapomeňte, že kdo se nedívá pod nohy, zpravidla zakopne.